Bedrijfslid Getinge

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Getinge.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Getinge is een wereldwijde leverancier van innovatieve oplossingen voor intensive care, cardiovasculaire procedures, operatiekamers, sterilisatieafdelingen en de life science sector. Met de vaste overtuiging dat iedereen toegang dient te hebben tot de best mogelijke zorg, bieden we onze klanten producten en oplossingen om klinische resultaten te verbeteren en workflows te optimaliseren. Getinge heeft wereldwijd meer dan 10.000 mensen in dienst en de producten worden verkocht in meer dan 135 landen.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Voor medewerkers in de gezondheidszorg is het van groot belang om voortdurend nieuwe kennis op te doen, op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Dat geldt ook voor iedereen die zich bezighoudt met reiniging, desinfectie, sterilisatie en beheer van medische hulpmiddelen. SVN biedt professionals uit het hele land de mogelijkheid om kennis op te doen en te delen, en bij Getinge ondersteunen we dit graag. Daarom zijn we al meer dan 20 jaar bedrijfslid van SVN.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Wij leveren we niet alleen apparatuur, maar zorgen voor een totaaloplossing. Als partner denken we actief met je mee en zoeken we samen naar een passende oplossing voor jouw afdeling of organisatie. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, kijken we hierbij naar het totaalplaatje. Welk product heeft de meeste toegevoegde waarde voor jou? Welke financiële oplossingen bieden we aan? Tevens ondersteunen we bij planning en ontwerp, projectimplementatie en training van personeel.

Als jouw servicepartner werken we met je samen om zowel kansen als uitdagingen te identificeren, resultaten te verbeteren en je gebruik van middelen te optimaliseren. Bijvoorbeeld met behulp van onze softwareoplossingen. Altijd strevend naar sterkere en bewezen meerwaarde voor jouw ziekenhuis en afgestemd op jouw operationele en financiële doelstellingen.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

Omdat wij niet alleen leverancier maar ook fabrikant zijn van de oplossingen die wij aanbieden, zijn wij voortdurend bezig met de verdere ontwikkeling van onze producten. We werken hierbij intensief samen met (klinische) experts, partners en eindgebruikers van de producten, om ervoor te zorgen dat onze oplossingen aansluiten bij de wensen en vereisten vanuit de markt.

Duurzaamheid is bij Getinge een integraal onderdeel van onze passie voor het leven. Wij hebben grote ambities op het gebied van duurzame waardecreatie. Stap voor stap willen we het verschil maken door bij te dragen aan een duurzame samenleving, zowel ecologisch als sociaal. Door onze klanten, medewerkers en de planeet te respecteren bij alles wat we doen, hebben we een positieve impact op de samenleving, vandaag en in de toekomst.

Door EcoDesign-principes te gebruiken bij het ontwerpen van producten, met speciale aandacht voor de milieu-impact gedurende hun hele levenscyclus, minimaliseren we het gebruik van materialen, zorgen we ervoor dat onze producten recyclebaar zijn en helpen we onze klanten hun verbruik van energie, water en andere verbruiksartikelen te verminderen. Samen gaan we een groenere toekomst tegemoet.

Getinge Netherlands B.V.
Oscar Romerolaan 3
1216 TJ  Hilversum

Website: getinge.com
E-mail: info.nl@getinge.com
Contactpersoon: René Stenvers & Egbert Moed

Getinge

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk

Bedrijfslid Advanced Sterilization Products

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Advanced Sterilization Products.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Ik ben Dima Mousa en vertegenwoordig Advanced Sterilization Products in Nederland. ASP is een leider in infectiepreventie, toegewijd aan het creëren van de producten, oplossingen en processen die artsen nodig hebben om patiënten te beschermen tijdens hun meest kritieke momenten. Wij zijn toegewijd aan het voortdurend bevorderen van infectiepreventietechnologieën waar de gezondheidszorg van afhankelijk is.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Sinds 2013. Wij vinden het zeer belangrijk om een cultuur van kennis en wetenschappelijk onderbouwde informatie te creëren en te delen met gebruikers van verschillende technologieën op het gebied van sterilisatie, decontaminatie en infectiebeheersing. En wij werken elke dag aan de verrijking van deze cultuur door het organiseren van webinars, klantendagen, opleidingen en deelname aan congressen. Wij geloven dat er een voortdurende discussie plaatsvindt in verschillende communicatiekanalen en wij nemen daar actief aan deel. Daarom zijn wij bedrijfslid van SVN.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

ASP is marktleider in de wereld van de lage temperatuur sterilisatoren. De All Clear technologie is de nieuwste technologie van ASP. De STERRAD™ 100NX beschikt over de ALLClear™ Technologie, die de omstandigheden van verpakkingen en instrumenten voor sterilisatie optimaliseert. De ALLClear™ Technologie kan de productiviteit vebeteren door:

 • het uitvoeren van automatische diagnostische controles vóór de cyclus.
 • snel en nauwkeurig detecteren en corrigeren van problemen met de lading en met het systeem.
 • de sterilisatieomstandigheden te optimaliseren door instrumenten op te warmen en vocht te verwijderen.

Dankzij de unieke ALLClear™-technologie kunnen de STERRAD™-systemen onderbrekingen van de workflow tot een minimum beperken vooraleer ze zich voordoen.

Het STERRAD™ sterilisatiesysteem heeft als enige de plasmafase in de kamer na elke injectiefase, met als doel de residuen van de actieve waterstofperoxide te verwijderen (veiliger voor medewerkers en patiënten).

De UV lamp technologie van de STERRAD™ sterilisatiesystemen is uniek in de markt van lage temperatuur sterilisatoren. Deze technologie maakt het voor jou als gebruiker makkelijker om de H2O2-parameter van elk proces te bewaken.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

De toekomst van ASP ligt in de digitale gegevensverwerking, integratie in de technische ondersteuning om de gebruikerservaring en de compliance te verbeteren. ASP werkt tevens op de digitale informatietools voor pro-active service op afstand, met als resultaat om de onderbrekingen door technische interventies tot aan minimum te beperken. In termen van producten ligt de toekomst in sterilisatie en validatie van flexibele scopen.

Advanced Sterilization Products
BIC 1
5657 BX  Eindhoven

Medical Device Sterilization | ASP
dima.mousa@asp.com
Contactpersoon: Dima Mousa

ASP

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk
B. Braun Medical CSA

Bedrijfslid B. Braun Medical

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat B. Braun.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

B. Braun Medical B.V. is een bekende naam in de medische wereld, een wereldleider die producten én zorg levert aan ziekenhuizen, patiënten/gebruikers en business partners. Alle producten zijn afgestemd op patiënten én de gebruikers en staan voor: kwaliteit, veiligheid, gebruiksgemak en zoveel mogelijk comfort!

We bestaan sinds 1839 en zijn ontstaan uit een kleine apotheek in Duitsland. Nu, ruim 180 jaar later, werken we samen met 66.000 collega’s verdeeld over 64 landen en bieden ruim 5.000 productlijnen onderverdeeld in 16 therapievelden. En 95% van onze producten maken we zelf!

B. Braun is niet beursgenoteerd, de aandelen zijn in handen van de familie Braun. In Nederland en België heten wij B. Braun Medical en werken we samen met ruim 280 collega’s.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Beschermen en verbeteren van de gezondheid van mensen wereldwijd, dat is onze visie. Onze missie daarbij is effectieve oplossingen ontwikkelen, altijd in dialoog met patiënten, klanten en partners. En daar is de centrale sterilisatieafdeling een belangrijk onderdeel van. Daarom zijn wij al 40 jaar bedrijfslid van SVN!

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Onze belofte en vertrekpunt is altijd kennis delen (sharing expertise) om medische vooruitgang te realiseren. Vanuit deze gedachte kiezen we voor intensieve samenwerkingsprojecten zoals bijvoorbeeld het extern sterilisatiecentrum in Groningen, Sterinoord, onze Elyse nierdialyse klinieken en Aesculap Academy. We bieden de centrale sterilisatieafdelingen in Nederland hoogwaardige AESCULAP® chirurgische producten. En optimaliseren samen sterilisatieprocessen door producttraining, consultancy en specifieke technische service op maat. Met de focus op juist gebruik, reiniging en sterilisatie waarborgen we een lange levensduur van AESCULAP® producten die duurzaam kunnen worden ingezet.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

We blijven trouw aan onze visie, missie en beloften met een toekomstgerichte focus op technologie, digitalisering en klantfocus met een gezamenlijke verbintenis aan onze waarden en doelstellingen. We zijn een organisatie die de gezondheidszorg blijft vormgeven, niet alleen door het leveren van producten maar echt waarde blijft toevoegen voor onze doelgroepen zoals de CSA. De ontwikkeling van AESCULAP® SQ.line® orthopedische basisinstrumenten en Aicon® sterilisatie containers in combinatie met advies van B. Braun consultants is daar een mooi voorbeeld van.

B. Braun Medical B.V.
Postbus 659
5340 AR OSS

bbraun.nl
jos.majoor@bbraun.com
Contactpersoon: Jos Majoor

B. Braun Medical

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk
Aexis Medical

Bedrijfslid Aexis Medical

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Aexis Medical.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Aexis Medical is een Belgisch bedrijf dat initieel werd opgericht in 2004 en gespecialiseerd is in de ontwikkeling van ICT oplossingen voor het ziekenhuis. De firma richt zich specifiek op de (operationele) ondersteuning van een aantal hooggespecialiseerde departementen in het ziekenhuis zoals het Operatiekwartier (ORLine), de Centrale Sterilisatie Afdeling (SteriLine),  en Endoscopie (EndoLine), met daaronder een aantal ondersteunende modules zoals een volledig logistiek systeem. Zowel grote als kleine, universitaire als niet-universitaire, mono site als multi site ziekenhuizen behoren vandaag tot de ruime klantenportefeuille(+/- 150 ziekenhuizen) van de firma in België maar ook daarbuiten.

Ziekenhuis Informatie Systeem

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Aexis Medical is lid van de vereniging sinds afgelopen jaar 2021. Wij vinden het belangrijk om zowel informatie, als ervaring te kunnen delen met andere SVN-leden. SVN is voor ons de juiste partner om onze oplossingen beter bekend te maken en ons in contact te brengen met de juiste mensen.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Het aanbod van Aexis Medical onderscheidt zich van de concurrentie door het aanbieden van al haar software systemen (CSA, OK, ENDO & Logistiek) op één en hetzelfde platform (“XLine”), met een perfecte integratie tot gevolg, maar wel steeds modulair : een klant kan kiezen welke modules hij wenst en is nooit verplicht om het volledige platform aan te kopen.

Een belangrijke reden voor het succes van de firma ligt in de manier waarop klanten betrokken worden bij de verdere evolutie van de software en de dienstverlening die ze krijgen. Elk project wordt aanzien als een partnership en als dusdanig behandeld. Los daarvan hebben de systemen zelf door de jaren heen een belangrijke evolutie doorgemaakt en zijn ze op vandaag bijzonder performant, stabiel, schaalbaar en heel configureerbaar en dus in staat om aan zowat alle mogelijke wensen van het ziekenhuis tegemoet te komen. Dit is ook belangrijk in een context van toenemend aantal instrumenten in omloop en een aanscherping van het Europese regelgevingskader (MDR 745/2017).

Het succes van onze systemen is in grote mate afhankelijk van de gerealiseerde integratie met de bestaande systemen van het ziekenhuis. Om dit te bereiken voorziet Aexis Medical tal van optionele koppelingen, gaande van technische interfaces met machines en sterilisatoren tot integraties met allerhande Informatiesystemen (ERP, apotheek informatie systeem…)

Op die manier kunnen gegevens automatisch uitgewisseld worden wat de efficiëntie en de gebruiksvriendelijkheid verhoogt en tegelijkertijd de kans op fouten verkleint. De jarenlange ervaring van Aexis Medical, op het vlak van integratie met andere informaticasystemen, vormt hier een uitstekende garantie voor een naadloze integratie binnen het ziekenhuis.

SteriLine, nog kort samengevat:

Optimaal stockbeheer en traceerbaarheid

De uiterst gebruiksvriendelijke schermen (veelal met barcode scanning datamatrix , bluetooth maar ook mogelijk met RFID ( radio frequente identificatie chips ) bieden de gebruiker een complete set van functionaliteiten die toelaten om de dagdagelijkse taken uit te voeren. Dit gebeurt met een minimum aan overlast terwijl een maximum aan traceergegevens wordt verzameld.

Zorgpersoneel ondersteuning voor meer veiligheid en gezelligheid op de werkvloer

SteriLine helpt de gebruiker en begeleidt hem doorheen het gehele sterilisatieproces en zal een ‘alert boodschap’ genereren in het geval van een foutieve actie.

Real time set monitoring

SteriLine biedt een grafisch overzicht om de status en de locatie van het CSA materiaal in real time weer te geven. De reactiviteit van de centrale sterilisatie afdeling wordt daarmee versterkt (spoedgevallen,
onverwachte behoeften…)

Rapportering en voortdurende verbetering

Voorgedefinieerde rapporten die een inzicht bieden omtrent de algemene en specifieke prestaties van de dienst, bieden de verantwoordelijken opportuniteiten om te evalueren en bij te sturen.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgstelsel staan meer en meer onder druk, daarenboven is er de grote problematiek rond de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

De inzet van slimme digitalisering is daarom naar de toekomst meer dan ooit noodzakelijk. Maximale inzet van ondersteunende systemen welke in real-time met elkaar communiceren, garandeert tijdswinst, bespaart onnodige kosten en zorgt voor meer rust en werkplezier op de werkvloer.

Naast enkele nieuwe innovaties en ontwikkelingen zoals het optimaliseren van de traceerbaarheid van instrumenten of sets via datamatrix of RFID en bluetooth is innovatie misschien ook even stilstaan bij de huidige processen? Aan samenwerking op gebied van digitalisering is nog veel marge, nog teveel departementen werken op hun eigen eiland, met alle consequenties van dien.

Aexis Medical
Kabbeekvest 67
3300 Tienen
België

aexis-medical.com
Alan.vandenBoom@aexis-medical.com
Contactpersoon: Alan van den Boom

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk
Team UV Smart

Bedrijfslid UV Smart

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat UV Smart.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

UV Smart werkt met een enthousiast team aan onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van UV-C desinfectie-apparatuur voor de gezondheidszorg. Door zorgvuldig ontworpen apparatuur en uitgebreide klinische validatie willen wij onze klanten en partners voorzien van de beste UV-C desinfectie-apparatuur die er op dit moment verkrijgbaar is. UV Smart is de enige producent van medisch gecertificeerd apparatuur voor zo wel non-kritisch als semi-kritisch apparatuur en is trots dit al in meer dan 20 landen te kunnen doen.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Wij zijn bedrijfslid sinds 2019; dit omdat ‘wij graag bijdragen aan het werkveld’.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Met de apparatuur die wij ontwikkelen, worden medische instrumenten snel, efficiënt en op een consistente manier gedesinfecteerd met UV-C licht. Het gebruik van UV-C licht om te desinfecteren is niet nieuw. Het wordt al tientallen jaren gebruikt voor desinfectie van wateren luchtbehandelingssystemen. Maar door het verfijnen van die techniek hebben we het snel desinfecteren van medische instrumenten mogelijk gemaakt. Met onze slimme apparaten (de D25 & D60), voorzien van die techniek, bieden wij direct ondersteuning aan de zorg.

Het desinfecteren van medische instrumenten is tijdrovend werk, en heel belangrijk voor patiënt en medewerkers, daarom moet dit goed en consistent gebeuren.

De UV-C licht apparatuur van UV Smart is CE-gecertificeerd en heeft een klinische onderbouwing. Medische instrumenten kunnen er eenvoudig en snel mee worden gedesinfecteerd. In het kort: in onze apparaten worden instrumenten snel, effectief en highlevel gedesinfecteerd en zijn daarna direct klaar voor gebruik. De voordelen hiervan spreken voor zich. Het bespaart op het gebruik van desinfecterende middelen die schadelijk kunnen zijn voor medische apparatuur. En het levert veel tijd op. Want sneller een gedesinfecteerd instrument betekent dat behandelingen veilig en korter na elkaar kunnen.

CEO's UV Smart
UV Smart

Naast dat onze apparatuur snel en efficiënt is, levert het ook grote bijdrage aan verduurzaming. Er zijn geen chemicaliën en water meer nodig, en alle apparaten zijn energiezuinig door het lage energieverbruik. Bovendien zijn er veel minder disposables nodig tijdens het desinfectieproces. Het levert dus direct een milieubewustere en duurzamere manier van werken. Duurzamer voor het milieu, want het is niet belastend en het scheelt een berg aan afval. Duurzamer voor het werk, want met de vrijgekomen tijd ontstaat meer ruimte bij zorgpersoneel en kunnen meer patiënten sneller worden behandeld. En duurzamer in euro’s. Want uiteindelijk besparen onze apparaten een heleboel kosten.

De D25: De D25 kan kleine medische apparatuur desinfecteren in 25 seconden.

 • Dit is een geautomatiseerd proces waar geen chemicaliën of water bij gebruikt hoeft te worden;
 • Het werkt op het volledige spectrum van micro-organismen;
 • De D25 heeft een CE-klasse IIa;
 • De D25 is gevalideerd en bewezen door klinisch onderzoek.

De D60: De D60 kan flexibele kanaal loze endoscopen en TEE-probes desinfecteren in 60 seconden.

 • Dit kan hierdoor op de afdeling, waardoor de omlooptijd drastisch vermindert;
 • Hierdoor heeft een afdeling minder endoscopen en probes nodig;
 • Dit vervang een desinfectie wasmachine, deze doet er vaak 20 minuten over;
 • De D60 verbruikt geen chemicaliën en water.
 • De D60 heeft een CE-klasse IIa

De D60 is gevalideerd en bewezen door klinisch onderzoek.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

Op dit moment hebben wij twee producten, de D25 en D60. De D25 kan kleine medische apparatuur desinfecteren, de D60 kanaalloze endoscopen en TEE-probes. Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe apparatuur, en hopen zo in de toekomst het hele ziekenhuis te kunnen ondersteunen met desinfectie door middel van UV-C licht. Daarbij hopen wij dat duurzaamheid centraal komt te staan.

UV Smart
Patrijsweg 74
2289 EX RIJSWIJK
uvsmart.nl
info@uvsmart.nl
Contactpersoon: Noor Everts

UV Smart

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk
Steelco Award

Bedrijfslid Steelco Benelux B.V.

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Steelco Benelux B.V.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Steelco Benelux BV is de verkooporganisatie van de Steelco S.p.A, fabrikant van kwalitatief hoogwaardige reiniging, desinfectie en sterilisatieapparatuur gevestigd in het pand van Miele Nederland in Vianen. Als onderdeel van de Miele Group maken wij deel uit van het internationale familiebedrijf Miele. Onze producten zijn ontwikkeld voor diverse marktsegmenten, waaronder de Gezondheidszorg, CSA, Farmacie, Life Science en Laboratorium.

Ons projectteam bestaat uit een multidisciplinair team van deskundigen met ruime praktijkervaring waar je de professionele  ondersteuning, vanaf ontwerp tot en met de oplevering van de afdeling, kunt verwachten. Daarnaast hebben wij een eigen (Miele Professional) serviceorganisatie die gedurende de gehele levensduur van de apparatuur de afdeling bijstaat zodat jouw productiecapaciteit gegarandeerd is.

Wij streven een (inter)nationale rol na als ‘innovatief marktleider’, waarbij diverse teamleden actief participeren in Nationale en Internationale standaardisatie organisaties en werkgroepen bv. SVN, NEN, EN, ISO. Door deel te nemen aan al deze platformen willen wij onze bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de verschillende werkvelden en patiëntveiligheid.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Steelco Benelux is als opvolger van Miele Professional al bijna 30 jaar lid en sponsor van de vereniging (per 23 februari 1993). Wij vinden het belangrijk om interactief betrokken te zijn met al onze relaties die verenigd zijn binnen SVN, om kennis, ervaring, deskundigheid te delen en dit uiteraard in combinatie met onze producten, diensten en service.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

De producten die wij leveren zijn modern, innovatief en bedrijfszeker. Waarbij er ook kritisch is gekeken naar het gebruikersgemak (veiligheid en ergonomie), de procestijden, verbruiken (consumptie) en milieu.

Het onderscheidend vermogen zit in de projectbenadering, elke klant is voor ons uniek; wij zijn een creatief team van uiteenlopende experts die snel inzetbaar zijn en zich co-operatief opstelt totdat de beste oplossing is gevonden. Wij zijn pas tevreden als de gebruiker dat is.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

In een sterk veranderde ziekenhuismarkt zul je als fabrikant van medische hulpmiddelen proactief moeten meegroeien met vooruitstrevende oplossingen en het voor de gebruiker mogelijk maken om ook op de toekomstige behoeften voorbereid te kunnen zijn.

De CSA van de toekomst is modern en functioneel met een focus op verdere digitalisering en automatisering van diverse werkprocessen waardoor de CSA zich verder kan specialiseren. Deze intensieve groei in ontwikkeling vraagt om een zakelijke partner die ze dagelijks hierbij kan ondersteunen met advies op maat en technisch ondersteuning op locatie.

Wij houden daarnaast ook rekening met verschillende belangrijke marktontwikkelingen die van invloed zijn op de bedrijfsprocessen bij onze klanten zoals bijvoorbeeld de vergrijzing (ARBO & personele bezetting), het milieu en duurzaamheid.

Enkele voorbeelden van recente innovaties waar wij mee bezig zijn: automatische be- en ontlaadsystemen, de inpakrobot, de 4D- en NCG-sensoren, Power Pulse Cleaning. Allemaal ontwikkelingen die het werken op de CSA substantieel gemakkelijker maken, kosten zullen besparen en bijdragen aan de verhoging van de patiëntveiligheid.

Steelco Benelux B.V.
De Limiet 2
4131NR Vianen
steelcospa.com

Steelco

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk