Disclaimer

STERILISATIEVERENIGING NEDERLAND

Sterilisatievereniging Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Sterilisatievereniging Nederland op de website gepubliceerde informatie.

De inhoud van e-mails die wij versturen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht een e-mail ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder telefoonnummer 0412-202950.

Sterilisatievereniging Nederland doet al het mogelijke om de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een virus, ontstaan direct en/of indirect via een e-mail van Sterilisatievereniging Nederland en/of de website https://sterilisatievereniging.nl.

Mocht u iets tegenkomen waarvan u denkt of weet dat het verkeerde informatie is, mail dit dan aan secretariaat@sterilisatievereniging.nl of de webmaster van deze website. Wij passen het na controle zo snel mogelijk aan.