Richtlijn PBM

SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen

De SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen is gepubliceerd. Deze richtlijn gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

De richtlijn betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen ziekenhuizen’, ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen revalidatiecentra’ en ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NIV/NVII), Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO), Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen (NVA), Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Verenso,Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA).

Het dragen van beschermingsmiddelen is van belang om het risico op de overdracht van microorganismen en virussen zo veel mogelijk te voorkomen. Onder PBM vallen handschoenen, beschermende kleding (schorten), chirurgisch mondneusmaskers en ademhalingsbeschermingsmaskers, oogbeschermingsmiddelen, beschermende hoofdbedekking, overschoenen en laarzen.

Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding (schorten)
  • Chirurgisch mondneusmaskers en ademhalingsbeschermingsmaskers
  • Pasvormtest (fittest)
  • Oogbescherming
  • Beschermende hoofdbedekking
  • Overschoenen en laarzen

Daarnaast komen onder andere ook aspecten met betrekking tot effectiviteit, noodzakelijkheid, hergebruik en duurzaamheid aan bod.

Bekijk de SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen