Inter Collegiale Audit (ICA)

In het kader van het verbeteren van de kwaliteit van de CSA’s in Nederland heeft SVN als kwaliteitseis gesteld dat er minimaal één maal per 2 jaar een externe audit uitgevoerd dient te worden op collegiale basis op elke CSA in Nederland. De Werkgroep ICA heeft daarvoor een richtlijn procedure opgesteld en een voorbeeld auditrapportage gemaakt.

Dit is op 13 december 2016 gepresenteerd tijdens de SVN werkgroependag.

In 2020 zal door de werkgroep bekeken worden of herziening van de richtlijn gewenst is.

U kunt hier de richtlijn-procedure lezen, hier de blanco auditrapportage en hier de presentatie downloaden.