Functieomschrijving MSMH

Toelichting functieomschrijving MSMH-basis en MSMH-allround

SVN is op verzoek van een aantal leden een functieomschrijving aan het maken voor een MSMH-basis en voor een MSMH-allround. Juist omdat we in het werkveld zien dat er behoefte is aan differentiatie, vooral in de grotere ziekenhuizen. In de regio Rotterdam bijvoorbeeld wordt hier al mee gewerkt.

We hebben tijdens het tweedaags congres aangegeven dat SVN zich niet bemoeit met de inschaling, maar juist een algemene functieomschrijving wil maken waar de teams een goede vastgestelde functieomschrijving mee in handen hebben om eventueel de discussie te voeren met de eigen FWG-commissie in het ziekenhuis. Omdat we merken dat hier in het land wat onduidelijkheid over ontstaan is lichten wij het graag toe.

De functieomschrijvingen komen in concept naar de regio’s waar er commentaar op gegeven kan worden en een revisie gemaakt kan worden, voordat de functieomschrijvingen definitief vastgesteld worden. Na vaststelling is het aan de teams zelf om een differentiatie toe te passen. Dat is veelal een beleidsmatige beslissing die misschien in grote ziekenhuizen relevant is maar in kleinere huizen niet handig. In het laatste geval kunnen we ons voorstellen dat er alleen gewerkt wordt met de omschrijving van MSMH-allround.

Ten aanzien van de FWG-indeling: het zou zomaar kunnen dat door een landelijk vastgestelde functieomschrijving jullie als team sterker staan in de discussie met de eigen FWG-commissie. SVN spreekt zich niet uit over schaal 30 – 35 – 40 maar probeert de medewerkers die extra taken hebben te stimuleren dit te blijven doen en hiervoor een beloning te krijgen. Medewerkers die dit niet willen en dus geheel volgens eigen ambitie geen extra taken willen doen zullen dan logischerwijs een ‘basis salaris’ ontvangen.

Het is enkel een manier om binnen de teams functiedifferentiatie toe te kunnen passen. Daar kleven voor- en nadelen aan, dit ter beoordeling van de beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de CSA.