Causa

Bedrijfslid Causa

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Causa.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Causa BV, Part of the Ellab Group controleert en valideert desinfectie- en sterilisatie-apparatuur in de Gezondheidszorg, Pharma en Food. Sinds kort is Causa BV onderdeel van Ellab en daarmee is een uniek pakket van diensten en produkten ontstaan. Samen leveren we wereldwijd toonaangevende oplossingen en diensten voor validatie, monitoring en kalibratie, evenals GMP-advies, aan life science, voedselindustrie en gezondheidszorg over de hele wereld. Daarmee dragen wij dagelijks bij aan de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van je medewerkers, patiënten en klanten.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Causa is bedrijfslid van SVN vanaf de oprichting van Causa in 2008. De reden hiervoor is dat wij overdracht en uitwisseling van kennis van groot belang vinden. SVN is hiervoor natuurlijk een fantastisch platform met al haar werkgroepen, ledendagen en symposia. Wij nemen daarom ook actief deel aan diverse werkgroepen van SVN en ook zijn wij zeer frequent deelnemer aan de diverse symposia en ledendagen. Ellab wil deze traditie graag voortzetten en wij hebben ons daarom samen gepresenteerd met een stand op het laatste tweedaagse conges van SVN.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Vanuit onze ervaring en kennis van decontaminatie processen en de daarbij behorende normen en richtlijnen kunnen wij onze klanten helpen bij het borgen en verbeteren van deze processen binnen hun instelling. De kernactiviteit is daarbij het valideren en kwalificeren van processen. Daarnaast kunnen wij ook de benodigde apparatuur leveren voor het monitoren en valideren van deze processen. Onze kennis delen wij ook graag middels workshops en trainingen. Evenzo zetten wij voortdurend in op innovatie bij onze dienstverlening. Causa was bijvoorbeeld het eerste validatiebedrijf dat een elektronisch alternatief voor de Bowie-en-Dick test ging gebruiken bij de validatie van stoomsterilisatoren. En bij het inzetten van de NCG-sensor tijdens de validatie was Causa wederom de eerste dienstverlener. Naast deze bekende dienstverlening kunnen wij je ook van dienst zijn met monitoring en meetsystemen, een unieke one-stop-shop op dit gebied.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

Innovatie is een absolute noodzaak om de medische zorg te blijven verbeteren in de meest brede zin. Van efficiëntere en effectievere behandelingsmethodieken tot aan de verduurzaming van de processen. Door innovatie kunnen voorheen tegenstrijdige doelen verenigd worden, waardoor meer draagvlak ontstaat. Daarbij is communicatie tussen de verschillende vakgebieden van essentieel belang, hetgeen ook in onze trainingen tot uiting komt.

Causa BV, Part of the Ellab Group
Website: www.ellab.com en www.causabv.com
E-mail: benelux@ellab.com of kantoor@causabv.com
Contactpersoon: Jan Jacob Patijn en Martin Demmer

Causa

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk

Bedrijfslid Getinge

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Getinge.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Getinge is een wereldwijde leverancier van innovatieve oplossingen voor intensive care, cardiovasculaire procedures, operatiekamers, sterilisatieafdelingen en de life science sector. Met de vaste overtuiging dat iedereen toegang dient te hebben tot de best mogelijke zorg, bieden we onze klanten producten en oplossingen om klinische resultaten te verbeteren en workflows te optimaliseren. Getinge heeft wereldwijd meer dan 10.000 mensen in dienst en de producten worden verkocht in meer dan 135 landen.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Voor medewerkers in de gezondheidszorg is het van groot belang om voortdurend nieuwe kennis op te doen, op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Dat geldt ook voor iedereen die zich bezighoudt met reiniging, desinfectie, sterilisatie en beheer van medische hulpmiddelen. SVN biedt professionals uit het hele land de mogelijkheid om kennis op te doen en te delen, en bij Getinge ondersteunen we dit graag. Daarom zijn we al meer dan 20 jaar bedrijfslid van SVN.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Wij leveren we niet alleen apparatuur, maar zorgen voor een totaaloplossing. Als partner denken we actief met je mee en zoeken we samen naar een passende oplossing voor jouw afdeling of organisatie. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, kijken we hierbij naar het totaalplaatje. Welk product heeft de meeste toegevoegde waarde voor jou? Welke financiële oplossingen bieden we aan? Tevens ondersteunen we bij planning en ontwerp, projectimplementatie en training van personeel.

Als jouw servicepartner werken we met je samen om zowel kansen als uitdagingen te identificeren, resultaten te verbeteren en je gebruik van middelen te optimaliseren. Bijvoorbeeld met behulp van onze softwareoplossingen. Altijd strevend naar sterkere en bewezen meerwaarde voor jouw ziekenhuis en afgestemd op jouw operationele en financiële doelstellingen.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

Omdat wij niet alleen leverancier maar ook fabrikant zijn van de oplossingen die wij aanbieden, zijn wij voortdurend bezig met de verdere ontwikkeling van onze producten. We werken hierbij intensief samen met (klinische) experts, partners en eindgebruikers van de producten, om ervoor te zorgen dat onze oplossingen aansluiten bij de wensen en vereisten vanuit de markt.

Duurzaamheid is bij Getinge een integraal onderdeel van onze passie voor het leven. Wij hebben grote ambities op het gebied van duurzame waardecreatie. Stap voor stap willen we het verschil maken door bij te dragen aan een duurzame samenleving, zowel ecologisch als sociaal. Door onze klanten, medewerkers en de planeet te respecteren bij alles wat we doen, hebben we een positieve impact op de samenleving, vandaag en in de toekomst.

Door EcoDesign-principes te gebruiken bij het ontwerpen van producten, met speciale aandacht voor de milieu-impact gedurende hun hele levenscyclus, minimaliseren we het gebruik van materialen, zorgen we ervoor dat onze producten recyclebaar zijn en helpen we onze klanten hun verbruik van energie, water en andere verbruiksartikelen te verminderen. Samen gaan we een groenere toekomst tegemoet.

Getinge Netherlands B.V.
Oscar Romerolaan 3
1216 TJ  Hilversum

Website: getinge.com
E-mail: info.nl@getinge.com
Contactpersoon: René Stenvers & Egbert Moed

Getinge

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk