Causa

Bedrijfslid Causa

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Causa.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Causa BV, Part of the Ellab Group controleert en valideert desinfectie- en sterilisatie-apparatuur in de Gezondheidszorg, Pharma en Food. Sinds kort is Causa BV onderdeel van Ellab en daarmee is een uniek pakket van diensten en produkten ontstaan. Samen leveren we wereldwijd toonaangevende oplossingen en diensten voor validatie, monitoring en kalibratie, evenals GMP-advies, aan life science, voedselindustrie en gezondheidszorg over de hele wereld. Daarmee dragen wij dagelijks bij aan de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van je medewerkers, patiënten en klanten.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Causa is bedrijfslid van SVN vanaf de oprichting van Causa in 2008. De reden hiervoor is dat wij overdracht en uitwisseling van kennis van groot belang vinden. SVN is hiervoor natuurlijk een fantastisch platform met al haar werkgroepen, ledendagen en symposia. Wij nemen daarom ook actief deel aan diverse werkgroepen van SVN en ook zijn wij zeer frequent deelnemer aan de diverse symposia en ledendagen. Ellab wil deze traditie graag voortzetten en wij hebben ons daarom samen gepresenteerd met een stand op het laatste tweedaagse conges van SVN.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Vanuit onze ervaring en kennis van decontaminatie processen en de daarbij behorende normen en richtlijnen kunnen wij onze klanten helpen bij het borgen en verbeteren van deze processen binnen hun instelling. De kernactiviteit is daarbij het valideren en kwalificeren van processen. Daarnaast kunnen wij ook de benodigde apparatuur leveren voor het monitoren en valideren van deze processen. Onze kennis delen wij ook graag middels workshops en trainingen. Evenzo zetten wij voortdurend in op innovatie bij onze dienstverlening. Causa was bijvoorbeeld het eerste validatiebedrijf dat een elektronisch alternatief voor de Bowie-en-Dick test ging gebruiken bij de validatie van stoomsterilisatoren. En bij het inzetten van de NCG-sensor tijdens de validatie was Causa wederom de eerste dienstverlener. Naast deze bekende dienstverlening kunnen wij je ook van dienst zijn met monitoring en meetsystemen, een unieke one-stop-shop op dit gebied.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

Innovatie is een absolute noodzaak om de medische zorg te blijven verbeteren in de meest brede zin. Van efficiëntere en effectievere behandelingsmethodieken tot aan de verduurzaming van de processen. Door innovatie kunnen voorheen tegenstrijdige doelen verenigd worden, waardoor meer draagvlak ontstaat. Daarbij is communicatie tussen de verschillende vakgebieden van essentieel belang, hetgeen ook in onze trainingen tot uiting komt.

Causa BV, Part of the Ellab Group
Website: www.ellab.com en www.causabv.com
E-mail: benelux@ellab.com of kantoor@causabv.com
Contactpersoon: Jan Jacob Patijn en Martin Demmer

Causa

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk