Kerstgroet 2022

Voorzitter Mark Meertens wenst je namens SVN hele fijne feestdagen

Het was weer een bijzonder jaar! Er is ontzettend veel gebeurd en we zijn langzaam van online bijeenkomsten weer meer fysiek gaan doen.

Fijn is het om als bestuur bij elkaar te kunnen komen en te zien dat regiovergaderingen ook weer op locatie gehouden worden, het maakt het contact hebben met elkaar toch net een stukje makkelijker.

Alle regio’s hebben dit jaar bijeenkomsten georganiseerd en dat is een goede ontwikkeling. Met elkaar op bedrijfsbezoek of bij elkaar op de werkvloer kijken geeft energie, stimuleert discussies en vergroot je kennis. Een investering die niet betaalbaar is eigenlijk. Ik nodig jullie dan ook met klem uit om de agenda goed in de gaten te houden, er is weer veel te doen aankomend jaar!

Namens het bestuur wens ik een ieder die dit leest hele goede feestdagen en een mooi 2023! Laten we er samen weer iets moois van maken.

Hartelijke groet,

Mark Meertens
Voorzitter SVN

Volgen jullie ons al op Instagram en LinkedIn? Doen! Want #kennisdeeljebijsvn

Voorzitter Mark Meertens wenst je namens SVN hele fijne feestdagen

Terugblikken en vooruitkijken

December is traditioneel het moment om te reflecteren, waarbij we zowel terug- als vooruitkijken. Dit jaar dachten we afscheid te kunnen nemen van allerlei maatregelen om de Covid-19 pandemie te beteugelen. Helaas is gebleken dat we ook in 2021 genoodzaakt waren om maatregelen vast te houden. Na een lichte versoepeling in de zomer hebben we in het najaar weer terug moeten schakelen en hadden we geluk dat ons congres op de valreep door kon gaan.

Kort daarna liepen de ziekenhuizen weer vol, moesten operaties uitgesteld worden en werd het op de CSA’s weer relatief rustig. Wij staan als SVN kort stil bij de collega’s die zelf getroffen zijn door Covid-19. Wisselende verhalen van snel herstel tot lange revalidatie maakt dat de ziekte een onvoorspelbaar verloop kent, waardoor dit soms ook kan leiden tot onbegrip bij de collega’s. Ik wens ieder alle steun en vertrouwen toe van familie, vrienden en collega’s. Iedereen heeft dat hard nodig. Laten we oog houden voor elkaar. Alle collega’s die dierbaren verloren hebben aan Covid-19 wensen wij heel veel sterkte in deze dagen waarin verliezen extra gevoeld worden.

SVN heeft ondanks alle uitdagingen een goed jaar gehad met als hoogtepunt het tweedaags congres, dat met goede cijfers in de evaluatie is beoordeeld. Deze week valt ook de Parametric Release weer op de deurmat en daarin staan veel interessante verhalen en interviews. Dat zal zorgen voor leesplezier in de verloren uurtjes tijdens de kerstperiode. Als bestuur voelen we ons bevoorrecht om SVN-taken uit te mogen voeren en danken alle leden voor het vertrouwen.

Met veel vertrouwen zien we 2022 tegemoet, ook al is het plannen van activiteiten op dit moment nog steeds een sprong in onzekerheid. Laten we hopen dat we weer langzaamaan terug kunnen naar een iets ‘normalere’ samenleving waarin activiteiten niet steeds uitgesteld moet worden. Tot slot bedanken we alle bedrijfsleden voor hun steun en de fijne complimenten die we ontvingen dit jaar.

Ik wens jullie namens het bestuur van SVN allemaal goede feestdagen toe!

Mark Meertens
Voorzitter SVN

Volgen jullie ons al op Instagram en LinkedIn? Doen! Want #kennisdeeljebijsvn