Kerstgroet 2022

Voorzitter Mark Meertens wenst je namens SVN hele fijne feestdagen

Volop uitdagingen in het nieuwe jaar

December… een maand van terugblikken en vooruitkijken. Ook nu weer. Terugkijkend kunnen we zeggen dat we een mooi jaar achter de rug hebben. De PR staat wederom vol mooie verhalen. We hebben goede reacties ontvangen op het congres in De Rijtuigenloods en er zijn weer een aantal mooie video’s gemaakt. De eerste MSMH heeft de Jack van Astenprijs gewonnen! Ook dat is een eervolle vermelding waard.

Regio’s vergaderen vaker in de ziekenhuizen waarbij een bezoek gebracht wordt aan de betreffende CSA. Een leuke tip om daar aan deel te nemen. Je ziet en hoort dan ook hoe het er in een ander ziekenhuis aan toegaat. Misschien helpt dat wel om volgende keer bij een probleem een collega in het land te bellen om eens te sparren.

Ook zijn er mooie ontwikkelingen in gang gezet in de werkgroepen. Er is weer knetterhard gewerkt! Complimenten aan ieder die daaraan meegewerkt heeft! Verder wil ik ook graag alle bedrijfsleden bedanken voor hun niet aflatende steun. Speciaal woord van dank ook aan Karstens Mediamakers die ons altijd weer ondersteunt bij het in beeld brengen van onze boodschap. Heel fijn dat al deze ondernemers SVN een warm hart toedragen. We hopen volgend jaar weer op iedereen te mogen rekenen.

Vooruitkijkend zien we ontwikkelingen die snel gaan. Veel CSA’s worden uitgedaagd om na te denken over de vervanging van apparatuur, verbouwingen of nieuwbouwplannen, de aanpassing van hun logistieke proces of zoals we allemaal wel kennen de uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers in het team te hebben. Ook daarom roep ik op om elkaar op te zoeken en ervaringen uit te wisselen. Elk team heeft sterke punten waar iemand anders weer van kan leren. Laten we elkaar helpen daarmee.

Binnenkort gaat het dan toch echt gebeuren… We gaan de e-learning ‘Steriliseren van medische hulpmiddelen met Stoom’ aanbieden via onze website. Houd de nieuwsbrieven en website in de gaten, we houden jullie op de hoogte!

Namens het hele SVN-bestuur en ons secretariaat wens ik jullie hele fijne feestdagen toe en een goed en vooral gezond 2024!

En oh ja…. Wil jij ook je steentje bijdragen? We zijn nog op zoek naar bestuursleden, bel of mail me gerust als je meer informatie wilt hierover!

Mark Meertens
Voorzitter


Volgen jullie ons al op Instagram en LinkedIn? Doen! Want #kennisdeeljebijsvn

Mark Meertens