Lia Mantingh

In the picture… Lia Mantingh

Sterilisatie Vereniging Nederland is onderverdeeld in de regio’s Noord, Oost, Zuid en West. Er zijn binnen deze regio’s allerlei commissies en werkgroepen actief met diverse collega’s uit het werkveld. Op deze manier wordt onze kennis vergroot. Daarvoor hanteren wij onze vijf speerpunten: samenbrengen van kwaliteit en efficiency, een toegankelijk kennisplatform, ontwikkeling MSMH, meedoen aan internationale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden uitbreiden en verstevigen. Ons bestuur vertegenwoordigt onze vereniging.

Iedereen heeft zijn eigen takenpakket binnen de commissies, werkgroepen of het bestuur. Dit keer stellen we je graag voor aan ons nieuwe bestuurslid Lia Mantingh.

Wie ben je?

Hallo, mijn naam is Lia Mantingh.

Hoe ben je in het ziekenhuis terechtgekomen?

Lang geleden ben ik mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. Hierna heb ik enige tijd als IC-verpleegkundige en researchverpleegkundige gewerkt.

Wat voor werk doe je nu?

Ik vind het leuk om mezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen. De opleiding Deskundige Infectiepreventie en Steriele Medische Hulpmiddelen geven mij weer zo’n nieuwe invalshoek en veel mogelijkheden voor verdieping in het desbetreffende vakgebied. Ik werk nu als Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) en Deskundige Infectiepreventie (DI) in het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

Wat vind je van SVN?

SVN is een mooi platform voor ons vakgebied waaraan ik graag een bijdrage wil leveren.

Hoe zie je jouw rol in het bestuur?

Als nieuw bestuurslid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de vereniging om elkaar te stimuleren om kennis makkelijk toegankelijk houden en dit ook te delen met elkaar.

Ook interesse?

Denk je na het lezen: ‘Ja, ik wil ook graag kennis delen en neem graag deel aan een commissie of werkgroep?’ Bekijk de speciale pagina en neem contact op met de desbetreffende contactpersoon.