Regio Zuid en Oost

Aan het woord… SVN Regio Zuid en Regio Oost

Dit artikel is een publicatie uit de Parametric Release | juni 2022. Op de foto: Adrie Brouwers, secretaris Regio Zuid.

Regio Zuid is al jaren een actieve regio die vier keer per jaar een overleg organiseert. De samenstelling van onze regio is heel divers; managers/afdelingshoofden, DSMH’s en coördineerde medewerkers van de verschillende ziekenhuizen. De vergaderingen worden gemiddeld door veertien personen bijgewoond. We weten ook buiten de vergaderingen om elkaar te vinden voor vragen en problemen.

Net zoals alle andere regio’s hebben we de afgelopen jaren de vergaderingen via MS Teams georganiseerd. Voor de coronaperiode organiseerden we na de vergadering allerlei activiteiten. We bezochten bedrijven en nodigden sprekers uit die presentaties gaven over verschillende onderwerpen. Na de activiteiten werd de middag meestal afgesloten met een gezellig samenzijn door middel van een hapje en een drankje. Hopelijk kunnen we dit vanaf nu weer gaan oppakken.

We organiseren elk jaar een ICT (Intercollegiale toetsingen) waarbij verschillende ziekenhuizen elkaar bezoeken. We kiezen elke jaar een tracer met betrekking tot een actueel onderwerp. Op deze manier krijgen we een beeld hoe de verschillende ziekenhuizen omgaan met deze zaken en kunnen we van elkaar leren of ideeën opdoen. In 2020 hebben we de procedure rondom de verwerking van nieuw niet bekend en bruikleen instrumentarium behandeld. Dit jaar hebben we gekozen voor het onderwerp ‘Proces aanschaf/dossier instrumentarium’.

We organiseren elk jaar een bijscholingsdag voor Regio Zuid. Om de beurt organiseert een ziekenhuis deze dag voor een groep van veertig medewerkers. De dag wordt gevuld met vakinhoudelijke onderwerpen en workshops. We hebben hier een draaiboek voor gemaakt zodat het weinig moeite kost om deze dag te organiseren. Ieder ziekenhuis regelt zelf de kosten voor deze dag. Op deze manier kunnen we de bijscholingsdag zonder kosten aanbieden aan de medewerkers. Vorig jaar mocht Regio Zuid het SVN najaarscongres organiseren. We hebben op deze medewerkersdag de workshops geïntroduceerd zoals we die op onze bijscholingsdagen ook organiseerden. Uit de enquête bleek dat dit door bij bijna iedereen als positief werd ervaren. De workshops zullen een vast onderdeel worden van de medewerkersdag.

Naast de vaste agendapunten staan er ook actuele punten op onze agenda. Afgelopen vergaderingen heeft onder meer het Summa College deelgenomen aan de vergadering om ons op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen betreffende de opleiding. De laatste vergadering hebben we het onderwerp ‘Reinigen flexibele endoscopen in de nacht’ behandeld. We voerden discussies met elkaar en met bedrijven. De eerst volgende vergadering gaan we nog verder met dit onderwerp. Paul Caesar van firma Pentax gaat de PlasmaTYPHOON toelichten. Dit is een revolutionaire manier om het risico van bacteriële besmetting te verkleinen door flexibele endoscopen te drogen en op te slaan met plasma.

We zijn als regio ook actief in de verschillende SVN NEN werkgroepen. We hebben collega’s die actief zijn in de commissies; opleiding en accreditatie, PR- en congres, klankbordgroep endoscopen, de NEN, FWG, duurzaam inzetbaarheid en verschillende leden zitten in de gebruikersgroep Chipsoft.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en de onderwerpen die ons bezighouden? De notulen van de vergaderingen en de jaarverslagen worden gepubliceerd op de website van SVN via de ledenpagina. Als lid ben je altijd welkom om de SVN vergaderingen van Regio Zuid bij te wonen.

Adrie Brouwers
Secretaris Regio Zuid

Regio Oost is op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde voorzitter voor het Regio Oost overleg. Jouw rol is onder meer het plannen en organiseren van ongeveer vier overleggen per kalenderjaar.

Dit kan digitaal zijn of fysiek op één van de locaties binnen de regio. Dat hoef je niet in je eentje te doen, maar samen met een gedreven secretaris. Betreft het een fysiek overleg op locatie, dan zijn daar ook regioleden werkzaam. Zij dragen zorg voor de faciliteiten zoals een vergaderruimte, het verteer en een deel van het programma. In het overleg is het jouw rol om deze technisch voor te zitten, waarbij je voor alle aanwezigen ruimte probeert te creëren voor inbreng.

Er is een trouwe groep deelnemers steevast aanwezig bij het overleg. Dat is een gemêleerd, betrokken gezelschap, met diverse functies, komende uit de gehele regio en allen met passie voor het vak. Hoe tof is dat!

Zelf heb ik een aantal jaren met heel veel plezier een invulling aan deze rol mogen geven. Daardoor heb ik een groot netwerk weten op te bouwen en heb enorm veel geleerd van collega’s uit de regio. Daarnaast was het altijd een uiterst plezierige afwisseling van mijn dagelijks werk.

De activiteiten binnen de Regio Oost en vooral ook de betrokken personen, ga ik zeker missen. Dank allen voor de fijne samenwerking en al het goede in werk en privé gewenst.

Groeten, Robert Rots