Richtlijnen SRI

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie van start

Het nieuwe Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaat de komende vijf jaar zestig richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) actualiseren. Deze richtlijnen vormen in Nederland de basis voor infectiepreventie in de medisch-specialistische zorg, openbare gezondheidszorg en langdurige zorg. De nieuwe samenwerking betekent een belangrijke stap naar continuïteit, kwaliteit en samenhang in het ontwikkelen, beheren en onderhouden van deze richtlijnen. Binnen het SRI is de Federatie Medisch Specialisten verantwoordelijk voor de 38 richtlijnen over medisch-specialistische zorg.

Andreas Voss, arts-microbioloog en voorzitter van het Coördinatie- en uitvoeringsorgaan van het SRI: ‘Het huidige infectiepreventieveld is versnipperd. Er ontbreekt een duidelijke, samenhangende infrastructuur voor richtlijnontwikkeling met oog voor samenwerking tussen de verschillende partijen. Daarom gaan we als zorgpartijen samenwerken binnen het SRI. Om te zorgen voor breed draagvlak in het veld voor deze belangrijke richtlijnen, betrekken we alle relevante partijen bij dit proces. We zijn verheugd dat we nu van start kunnen gaan met de eerste richtlijnen.’

Lees het volledige artikel

Bron: Federatie Medisch Specialisten