Onderzoek spatvorming en druppelverspreiding

Spatvorming en druppelverspreiding in een goed ontworpen, gecentraliseerde hoog niveau desinfectie-eenheid

Dit artikel is een publicatie uit de Parametric Release | december 2023.

Spatvorming en druppelverspreiding in een goed ontworpen, gecentraliseerde hoog niveau desinfectie-eenheid

Medewerkers op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en de Centrale Scopen Ruimte (CSR) reinigen, desinfecteren en steriliseren medische hulpmiddelen die sterk vervuild zijn met bloed, weefsel en andere vervuilingen. Er kan besmetting plaatsvinden als er onvoldoende scheiding is tussen de vuile en schone ruimten. Personeel en herverwerkte hulpmiddelen die klaar zijn voor de patiënt kunnen blootgesteld worden aan deze besmetting.

spatvorming

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek was om de activiteiten te identificeren die spatten veroorzaken en te bepalen hoe ver druppels zich verplaatsen tijdens handmatig reinigen. Het bekijken van de impact van werkwijzen op het genereren van spatten en het beoordelen van de effectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het voorkomen van blootstelling aan spatten voor medewerkers en bezoekers in de ontvangstruimte van de CSA.

Methoden
Op een nieuwe CSA/CSR, die is ontworpen om de workflow te optimaliseren en kruisbesmetting te voorkomen, werd vochtdetectiepapier aangebracht op de PBM en omgevingsoppervlakken. Druppelvorming en verspreiding werden beoordeeld tijdens het handmatig reinigen van een colonoscoop en een transvaginale echosonde.

Resultaten
De meeste activiteiten veroorzaakten spatten en druppels. Deze werden waargenomen tot op een afstand van twee meter. Het transport van natte endoscopen verspreidde druppels over een route van vier meter van de wasbak tot aan de automatische endoscopendesinfector. Er werden grote hoeveelheden druppels gedetecteerd op de PBM. Deze werden gedragen door de medewerkers bij de wasbak en waarnemers op een afstand van drie tot vier meter.

Conclusies
Het handmatig reinigen van apparaten genereerde aanzienlijke spatten. Waardoor medewerkers en de omgeving werden doordrenkt met druppels die meer dan anderhalve meter ver reikten. Technische maatregelen en PBM zijn nodig om de blootstelling van het personeel en de risico’s, in verband met de mogelijke verspreiding van besmette vloeistoffen door de afdeling, te verminderen.

Medewerkers van de CSA/CSR ontsmetten routinematig medische apparaten die zwaar verontreinigd zijn met bloed, weefsel en patiëntafscheidingen. Recente onderzoeken tonen aan dat verspreiding van druppels van besmette klinisch gebruikte endoscopen in de verwerkingsruimten mogelijk is en
personeel en verwerkte apparaten kan besmetten.

Tijdens een multisite-onderzoek van 1.709 monsters van volledig bewerkte duodenoscopen, detecteerden onderzoekers microben in 65% en zeer zorgwekkende organismen in 5%. Bij omgevingsbemonstering werden Staphylococcus, Acinetobacter en Pseudomonas aangetroffen in spoelbakken en op vloeren, en 63% van de zeer zorgwekkende organismen die in deze monsters werden aangetroffen, werden ook aangetroffen in duodenoscopen die klaar waren voor gebruik door patiënten. Dit suggereert dat de omgeving de duodenoscopen besmette of vice versa.

In een ander onderzoek had 60% van de monsters van twintig volledig verwerkte duodenoscopen microben (55% gramnegatieve bacteriën) en er werden gramnegatieve bacteriën gedetecteerd op vestigingsplaten in de buurt van het monstergedeelte in een verwerkingsruimte.

Uit een onderzoek in 2022 in een steriele verwerkingsruimte bleek dat druppels die ontstonden tijdens het handmatig reinigen en spoelen, zich anderhalve meter ver verspreidden en neerkwamen op kranen, irrigatiesystemen, toonbanken, muren en vloeren, waardoor de PBM die de technicus bij de gootsteen droeg, nat werden. Volgens de voorschriften van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) moeten PBM worden verstrekt aan alle werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan ‘spatten, nevel, spatten of druppels bloed of andere mogelijk besmettelijke materialen’.

Discussie
In dit onderzoek werden druppels gegenereerd en verspreid door de meeste reinigingsactiviteiten, waaronder het vullen van de spoelbak, het reinigen van een colonoscoop en transvaginale echosonde, het transporteren van de endoscoop tussen de spoelbak en de endoscopendesinfector en het lopen naar de deur van de ruimte. Sommige activiteiten, met name het spoelen van de sonde per hoge druk, genereerden substantiële spetters die de omgeving, apparatuur bij de spoelbak, de medewerker bij de spoelbak, waarnemers en verticale spetters in de buurt van de spoelbak blootstelden.

Samenvatting
Dit artikel is een vertaalde samenvatting van een onderzoek dat gepubliceerd is in de American Journal of Infection Control.

Lees het volledige artikel via deze link