online accreditatiesysteem

Nieuw online accreditatiesysteem

Dit artikel is een publicatie uit de Parametric Release | mei 2021

Sinds de start van dit jaar heeft SVN een nieuw online accreditatiesysteem in gebruik genomen voor Medewerkers Steriele Medische Hulmiddelen (MSMH’s). Want met alleen een goede opleiding ben je er niet. Kennisvergaring en ontwikkeling blijven altijd noodzakelijk om de deskundigheid van de MSMH te waarborgen.

Freerk de Roos is voorzitter van de opleidingscommissie, lid van de accreditatiecommissie en bestuurslid van SVN. Dat doet hij naast zijn dagelijks werk als unithoofd CSA in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Een goede combinatie vindt Freerk. Omdat hij goed thuis is op de werkvloer kan hij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de opleidingen en dus aan het werkveld steriele medische hulpmiddelen.

Freerk: “De missie van SVN is het vergroten van kennis, deskundigheid, innovatie, kwaliteit en professionaliteit in ons vakgebied. SVN is de verbindende factor tussen de medewerkers en CSA’s enerzijds en de opleidingen anderzijds. Omdat we binding hebben met zowel het werkveld als de scholing van de MSMH’s, kunnen wij goed meedenken en -kijken in beide werelden.”

Snel, eenvoudig en overzichtelijk

De opleidingscommissie van SVN denkt en kijkt mee met de ROC’s in Zwolle, Eindhoven en Leiden en trekt met ze op in een stuurgroep om verdere ontwikkeling te initiëren en mogelijk te maken. Aanbieders van trainingen, cursussen, bijscholingen en opfrisdagen weten SVN ook te vinden met al hun vragen over digitalisering, accreditatie en inhoud.

Online accreditatiesysteem

En vanaf de werkvloer nemen MSMH’s contact op als zij vragen hebben of kritiek, bijvoorbeeld over de invulling van een stageplek. “Vorig jaar waren we vooral druk met de voorbereiding van ons nieuwe online accreditatiesysteem”, vertelt Freerk. “Hiermee wordt aan alle MSMH’s een eenvoudige mogelijkheid geboden zich aan te melden via de website van SVN en hier een eigen portfolio aan te leggen dat op elk gewenst moment is te downloaden. Voorheen gebeurde de accreditatie door middel van formulieren die door de MSMH of de leidinggevende moesten worden ingevuld en door SVN verwerkt. Dat kostte veel tijd en was gevoeliger voor fouten. Nu kan de MSMH alles zelf invullen en online bijhouden. Snel, eenvoudig en overzichtelijk.

“Hiermee wordt aan alle MSMH’s een eenvoudige mogelijkheid geboden zich aan te melden via de website van SVN en hier een eigen portfolio aan te leggen dat op elk gewenst moment is te downloaden.”

We zijn uiteraard bereikbaar als helpdesk en worden nog weleens gebeld als iets niet meteen lukt of niet duidelijk is. Dat is geen enkel probleem. Samen lossen we het op. We krijgen veel enthousiaste reacties, dus we zien meteen dat het systeem werkt en goed ontvangen wordt door de gebruikers.”

Accrediteren is belangrijk

Freerk: “Accrediteren is belangrijk, omdat de kwaliteit van de MSMH in ons vak hoog in het vaandel staat. Na het voltooien van de ROC opleiding is het van belang de opgedane kennis op peil te houden via bij- en nascholingen. Maar hoe laat je zien wat je doet aan kennisvergaring en ontwikkeling? In het online accreditatiesysteem staan alle activiteiten en vergaarde punten overzichtelijk bij elkaar. De MSMH moet binnen drie jaar 150 punten behalen. De opleiding op het ROC is al voldoende voor de eerste drie jaar, maar daarna is het de bedoeling dat de MSMH via congressen, cursussen en trainingen, fysiek of online, zijn of haar kennis op peil houdt en waar dat kan vergroot.”

Het doel van het systeem is niet alleen de bevordering van de deskundigheid en de aantoonbaarheid ervan, maar ook inzicht in de ontwikkeling van de MSMH en het bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholingsactiviteiten door de beoordeling van de diverse aangeboden opleidingen en activiteiten.

Opnieuw aanmelden

De medewerkers die geaccrediteerd zijn in het oude accreditatiesysteem hebben één jaar extra de tijd gekregen zodat hun accreditatie niet verloopt, terwijl zij de laatste punten niet kunnen behalen door beperkingen in verband met Covid. Als je in de afgelopen drie jaar ROC opgeleid bent, krijg je een nieuwe periode toegewezen voor het behalen van de benodigde accreditatiepunten. De LOI opgeleide MSMH’s krijgen 50 accreditatiepunten.

Ben je vanaf 1 januari 2018 met je ROC en LOI diploma geaccrediteerd, dan kan je contact opnemen met de accreditatiecommissie. Individueel wordt dan bepaald of je aan de voorwaarden voor accreditatie voldoet, waarna je alsnog tot het accreditatieregister toegelaten kan worden. Bij het halen van voldoende punten voor een (nieuwe) registratieperiode van drie jaar, wordt automatisch een e-mail van accreditatie ontvangen. Meer informatie over het nieuwe accrediteren staat te lezen op de website van SVN. Freerk de Roos: “Neem bij vragen en of opmerkingen vooral contact op met de accreditatiecommissie. We willen bij de invoering van het nieuwe online
accreditatiesysteem maatwerk leveren. Zo kan het voorkomen dat je op 1 januari 2021 net niet voldoende punten hebt behaald voor her-accreditatie. Is dat het geval, neem dan contact op! We gaan dan kijken of we een passende oplossing kunnen vinden.”

“Jouw kans om je stempel te drukken”

“Mijn werk voor SVN is ontzettend leuk om te doen”, vertelt Freerk. “Mijn enige punt van zorg is dat we jongeren in de leeftijd van 25 tot 40 jaar missen. Dus lijkt het je leuk om je wat intensiever met je vakgebied bezig te houden, zie jij waar het beter kan maar weet je misschien de weg nog niet? Wil je een keer meelopen in één van de werkgroepen? Of ambieer je zelfs een bestuursfunctie? Dit is jouw kans om je stempel te drukken. Jonge mensen zijn de toekomst van ons werkveld. Meld je aan bij SVN en loop een dagje mee om te kijken of het wat voor je is. Het is niet alleen leuk maar ook heel belangrijk om met een groep enthousiaste en vakkundige mensen uit het werkveld ons mooie werk voort te kunnen zetten.”

Neem voor meer informatie contact op met de accreditatiecommissie via ac@sterilisatievereniging.nl.