Bestuur SVN

Van de Bestuurstafel

Dit artikel verscheen onregelmatig in de Parametric Release. Vanaf nu zullen we elk kwartaal een terugkoppeling op de website plaatsen over de bestuurszaken. Zo ben je altijd op de hoogte.

Portefeuille verdeling bestuursleden

De afgelopen maanden hebben we een portefeuille verdeling gemaakt binnen het bestuur.

Naast de bestaande portefeuilles van voorzitter (Mark Meertens), secretaris (Danny Maase heeft Carol te Beest vanaf 14 mei opgevolgd) en penningmeester (Han Loman) zijn de volgende portefeuilles tot stand gekomen.

  • Portefeuille Opleiding en Bekwaamheid voorzitter Mark Vijver
  • Portefeuille Kwaliteit en Richtlijnen voorzitter Lia Mantingh
  • Portefeuille Media en Marketing voorzitter Han Loman
  • Portefeuille Evenementen voorzitter Mark Vijver
  • Portefeuille Bedrijfsleden voorzitter Patrick Molendijk

Onder de portefeuilles zijn de verschillende werkgroepen geplaatst. Op deze manier houden de verschillende bestuursleden contact met de werkgroepen en andersom. De komende periode zullen de voorzitter van de portefeuilles met de verschillende werkgroepen contact zoeken voor afstemming. Op de website van SVN zijn de contactgegevens van de verschillende portefeuilles en werkgroepen/commissies te vinden.

SVN congres zaterdag 9 november a.s.

Zaterdag 9 november a.s. wordt er een SVN congres georganiseerd in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De congrescommissie is samen met een afvaardiging van Regio Oost een mooi programma in elkaar aan het zetten. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt. We kunnen wel alvast onthullen dat Mike Weerts opnieuw dagvoorzitter zal zijn.

Nieuw bestuurslid SVN

Martijn Gerritsen – ter Brugge is toegetreden tot het bestuur van SVN. Martijn werkt bij het Deltion College als Instructeur Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Voordat hij toetrad tot het bestuur van SVN was hij al actief in de redactie van de Parametric Release en de congrescommissie. SVN is voor hem geen onbekend terrein.

LeerHuijs

In vervolg op samenwerking met Jan Huijs over zijn de uitgifte van zijn boek, zijn we bezig om de e-learning die er aangekoppeld is via onze website beschikbaar te stellen. Wens is om ook een mogelijkheid te bieden aan andere aanbieders hun scholing via ons aan te bieden. Als geste en waardering aan Jan Huijs willen we dit leerhuis spellen als LeerHuijs. Zodra de e-learning online is zal dit worden gecommuniceerd.

Parametric Release (PR)

Twee keer per jaar wordt door de redactie van de PR dit magazine gemaakt. We willen graag weten welke onderwerpen door de lezers interessant gevonden worden om te beschrijven in de PR. Daarnaast willen we een “doorgeef” column starten, de bedoeling is dat je een keer per jaar iets schrijft over een onderwerp van je vak of over je werkplek. Ideeën en aanmeldingen via

readactie@sterilsatievereniging.nl

Functiebeschrijvingen MSMH en MSMH+

De door SVN ontwikkelde functiebeschrijvingen zijn aan de Raden van Bestuur en Afdelingen P&O van alle ziekenhuizen gestuurd. Ook aan NVU en de NVZ. Ook aan de leidinggevenden van de CSA’s. Naar aanleiding zijn vragen gesteld of er een FWG-indeling aan de FuBe gekoppeld zijn. Als reactie is uitgegaan dat SVN geen vakbond is, maar dat de FuBe een hulpmiddel zijn om de functie in de juiste FWG normering ingedeeld te krijgen. Er is van ziekenhuizen bekend dat ze naar aanleiding van deze functiebeschrijvingen de FWG normering hebben aangepast.

Communicatieplan

De leden van de portefeuille Media en Marketing zullen samen met Karstens Mediamakers het door hen geschreven Communicatieplan de komende periode verder uitwerken. Sociale media en de gebruiksvriendelijkheid van de SVN website zullen beoordeeld en waar nodig aangepast worden.

Bestuur SVN