Bedrijfslid PENTAX Nederland B.V. tekent gouden sponsorcontract voor 3 jaar

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat PENTAX Nederland B.V. Op de foto een feestelijk moment met John Kroeze en Lucas Buijs van PENTAX en Patrick Molendijk, intermediair SVN voor bedrijfsleden. PENTAX heeft een gouden sponsorcontract afgesloten voor 3 jaar. Daar zijn we supertrots op en heel blij mee!

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

PENTAX Nederland B.V. is een 100% dochteronderneming van PENTAX Medical. PENTAX Medical maakt weer deel uit van een grote Japanse Multinational genaamd HOYA CORPORATION. Andere bekende bedrijven die ook onder de HOYA groep vallen zijn onder andere WASSENBURG & SEIKO Optical. Onze missie is de kwaliteit van de patiëntenzorg en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren door het beste te bieden op het gebied van endoscopisch gerelateerde producten/diensten met een focus op KWALITEIT – KLINISCH RELEVANTIE – INNOVATIE – EENVOUD.

Onze visie is het om een voorkeursleverancier te zijn voor het ziekenhuis op het gebied van flexibele endoscopiesystemen, hygiëne- en desinfectieoplossingen en aanverwante producten door een geïntegreerd platform te bieden van screening naar diagnostiek naar therapie om de zorg voor de patiënt te optimaliseren.

PENTAX Nederland is onderdeel van PENTAX Benelux en is gehuisvest (workshop, magazijn en kantoor) in Dodewaard. Voor PENTAX Benelux werken 14 personen (verkoop en service) waarbij iedereen in direct contact staat met onze klanten. In onze workshop in Dodewaard voeren wij alle reparaties aan de KNO endoscopen, en alle kleine reparaties aan de andere endoscopen uit. Alle andere (grote) reparaties worden uitgevoerd in ons Europese reparatiecentrum te Plovdiv, Bulgarije.

Naast ons uitgebreide endoscopen portfolio hebben wij sinds 7 jaar ook een steeds groter wordende focus op de hygiëne, reiniging, desinfectie en drogen van onze endoscopen. Wij zijn van mening dat door de samenwerking met onze klanten op dit gebied, wij gezamenlijk beter in staat zijn om de veiligheid van patiënten die een endoscopie ondergaan, te verbeteren.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Sinds januari 2023 zijn wij gouden sponsor van SVN als logische vervolgstap op het feit dat de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen een complex en tijdrovend proces is, welke ook steeds vaker op de CSA of centrale endoscopenreiniging wordt uitgevoerd door toegewijde en goed opgeleide en getrainde medewerkers. Voor ons is het daarom dan ook van groot belang dat wij in contact komen en blijven met deze medewerkers. Zij zijn belangrijke partners om samen de huidige en toekomstige innovaties te blijven ontwikkelen en implementeren. SVN biedt ons, via haar verschillende kanalen en activiteiten, de mogelijkheid al deze ziekenhuismedewerkers te ontmoeten dan wel op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen bij PENTAX.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Onze organisatie vindt het van het grootste belang dat wij onze belofte kunnen nakomen om jou en jouw gezondheidszorg te ondersteunen door verder te kijken dan alleen onze flexibele endoscopische producten. Voor ons is het belangrijk dat iedere innovatie gebaseerd is op:

  • Verbetering van de patiëntenzorg en behandeling
  • Het bieden van toegevoegde waarde voor alle zorgverleners door middel van gebruikersvriendelijke innovatie oplossingen, onderwijs en ondersteuning
  • Het implementeren van innovatieve, ecologisch vriendelijke oplossingen die je in staat stellen om de zorg aan je patiënten efficiënter en groener te maken en de kosten beheersbaar te verbeteren.

Mooie voorbeelden van het bovenstaande zijn onze nieuwste producten op het gebied van de endoscopen reiniging en desinfectie:

De UVSmart D60 KNO/TEE probe UV-Desinfectie apparatuur

De UVSmart D60 is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf UVSmart BV en is samen met PENTAX sinds april 2022 beschikbaar. De D60 is een UV Desinfectiekast voor KNO kanaalloze endoscopen & TEE probes welke deze in 1 minuut desinfecteert met UV-C licht zonder hierbij gebruik te maken van water en of chemicaliën. Uit (wetenschappelijk) onderzoek is gebleken dat de D60 minimaal gelijkwaardig zo niet beter desinfecteert dan de huidige oplossingen voor dit type producten waardoor je patiënt veiligheid wordt gewaarborgd. Het systeem desinfecteert zeer snel, is eenvoudig in gebruik, biedt een ecologische oplossing (geen plastic afval, geen gebruik van chemie en water en vermindert energieverbruik), het biedt de instelling een significante kostenbesparing ten aanzien van de huidige werkwijze: de productiviteit neemt toe terwijl er minder endoscopen nodig zijn, en het desinfectieproces is ook volledig traceerbaar.

De AquaTYPHOON (beschikbaar vanaf eind April 2023)

De AquaTYPHOON is ontwikkeld om na de bedside cleaning alle kanalen van alle endoscopen volledig automatisch te reinigen zonder hierbij gebruik te hoeven maken van reinigingsborstels. Met de AquaTYPHOON vindt de voorreiniging op een geautomatiseerde, gestandaardiseerde en gevalideerde manier plaats. Bovendien is er sprake van een volledige traceerbaarheid van het proces. Het systeem werkt snel (2–7 minuten afhankelijk van het type endoscoop), is eenvoudig in gebruik, verwijdert efficiënt en consistent fysiek aanwezige vervuiling in de endoscoopkanalen. De AquaTYPHOON draagt zo bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het proces, en het optimaliseren van de patiëntveiligheid. Met de introductie van de AquaTYPHOON introduceert de organisatie ook een duurzame oplossing. Zo wordt het waterverbruik met maar liefst tot 90% gereduceerd, is er geen reinigingsmiddel nodig en zijn er ook geen borstels meer nodig. Een ideale balans tussen veiligheid, duurzaamheid en kosten!

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

Wij denken dat er nog veel te winnen valt op het gebied van (bedside – voor)reiniging, desinfectie en eventueel het drogen van de flexibele endoscopen. Samen met het werkveld, SVN, de DSMH’s/DSRD’s en andere belanghebbenden moeten we ervoor zorgen dat de meest passende oplossingen worden ontwikkeld om de kwaliteit van het endoscopisch onderzoek en dus de patiëntveiligheid, zoveel als mogelijk, te verbeteren. Dit kan wat ons betreft alleen samen met het werkveld waarbij iedereen haar steentje bijdraagt om zo tot de meest effectieve, duurzame, maar ook eenvoudig toepasbare oplossingen te komen.

PENTAX Nederland B.V.
Edisonring 4
7524 NN DODEWAARD

Website: www.pentaxmedical.com
E-mail: john.kroeze@pentaxmedical.com
Contactpersoon: John Kroeze

Pentax Medical

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk