Status MDR

Flowchart status MDR voor herbruikbaar instrumentarium reeds in gebruik

De flowchart status MDR voor herbruikbaar instrumentarium is reeds in gebruik genomen.

Ter verduidelijking van de beoordeling hoe je binnen de zorginstelling om dient te gaan met reeds in gebruik genomen en onder de MDD op de markt gebrachte herbruikbare medische hulpmiddelen gerelateerd aan de MDR is een flowchart ontwikkeld welke de juiste stappen en conclusies hierover weergeeft.

Bekijk de flowchart status MDR