FFP maskers Coronavirus

Steriliseren en hergebruik FFP2 mondmaskers

Updates van dit nieuws plaatsen wij op deze pagina


Update 9 april 2020

Op dit moment dreigt een tekort aan disposable isolatiekleding (jassen, pakken, schorten en coveralls) voor zorgpersoneel dat in contact komt met COVID-19 patiënten. De disposable isolatiekleding is bedoeld voor eenmalig gebruik maar door het dreigend tekort overwegen zorginstellingen om de gebruikte isolatiekleding opnieuw te gebruiken na wassen of sterilisatie. Het ministerie van VWS heeft RIVM gevraagd om kansrijke herverwerkingsinitiatieven voor disposable isolatiekleding te identificeren. In deze teleconferentie werden ervaringen met experimenten om isolatiekleding te wassen en te steriliseren uitgewisseld. Aan het eind van het verslag worden algemene overwegingen vermeld.

Lees meer


Update 8 april 2020

Normen vrij beschikbaar gesteld voor coronavirus


Update 2 april 2020

Toelichting op het proces omtrent de kwaliteitsborging van de adembeschermingsmaskers.

Kwaliteitsborging mondmaskers

Bijlage 1 – Testen en vrijgave adembeschermingsmaskers


 

Update 30 maart 2020

Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een vervolg van het eerdere pilotonderzoek uitgevoerd naar het steriliseren en hergebruik van FFP2 mondmaskers.

Bijgaand de geüpdatete resultaten van het onderzoek. Het document is  beschikbaar op: Hergebruik FFP2 mondmaskers


Update 25 maart 2020

VDSMH advies hoe om te gaan met een tekort aan adembeschermingsmiddelen.

Lees meer


 

Update 25 maart 2020

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’.

Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang.

Voor meer informatie zie: Opstart initiatief landelijk consortium hulpmiddelen.


Update 19 maart 2020

Naar aanleiding van de discussie in het OMT van 18 maart is de notitie van het RIVM aangepast en de opmerking over chirurgische maskers met betrekking tot bescherming tegen het coronavirus verwijderd.


Update 18 maart 2020

Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een pilotonderzoek uitgevoerd naar het steriliseren en hergebruik van FFP2 mondmaskers.

Het document is beschikbaar op: Hergebruik FFP2 mondmaskers.


Update 17 maart 2020

De verwachte publicatie vanuit RIVM/VWS omtrent het herverwerken van FFP maskers laat helaas wat langer op zich wachten, er is vanuit het RIVM aangegeven dat 17 maart 2020 een bericht van VWS is te verwachten.

Verder willen we iedereen bedanken voor alle initiatieven en het delen van de verworven informatie, blijf dit vooral doen!

Op dit moment wordt door de vDSMH alle ontvangen informatie geanonimiseerd verwerkt tot één informatief document, deze zullen we zo spoedig mogelijk met jullie delen.

De grote hoeveelheid informatie en diversiteit van onderwerpen zorgt ervoor dat dit veel tijd en zorgvuldigheid vraagt.


Update 13 maart 2020

Tot en met donderdag 12 maart hebben we 12 reacties ontvangen op onze vraagstelling om informatie of kennis te delen over decontaminatie van single use mondmaskers voor hergebruik. Het grootste deel kwam uit de ziekenhuizen en enkele berichten uit het bedrijfsleven.

Alle informatie is geanonimiseerd en in een overzicht dagelijks aan het RIVM aangeboden. Zij zullen deze input meewegen in het uiteindelijk te geven advies. Er zijn verschillende decontaminatiemethodieken genoemd, zoals stoomsterilisatie, waterstofperoxide-sterilisatie, machinale reiniging, UV-straling en gamma-straling. Veel onderzoeken richten zich op de technische haalbaarheid van een methodiek (is het mondmasker bestand tegen de methodiek?) Het blijkt lastig de invloed van een methodiek op de filter integriteit van een mondmasker te bepalen. Er zijn ook oplossingen genoemd als het (laten) maken van ‘stoffen’ maskers en deze reinigen en steriliseren.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het RIVM met een advies zal komen over de manier waarop de mondmaskers in geval van nood op veilige wijze hergebruikt kunnen worden. Wanneer er nieuws is zullen we dit op deze website melden.

Lees hier een artikel van de VDSMH over het coronavirus


10 maart 2020

In verband met de schaarste van mondmaskers worden momenteel al door een aantal ziekenhuizen de mogelijkheden van sterilisatie van mondmaskers onderzocht, al of niet in samenspraak met de DSMH.

Het bestuur van de VDSMH is in gesprek met het RIVM en zij gaan onderzoek verrichten naar een aantal vormen van decontaminatie van chirurgische mondmaskers en adembeschermingsmaskers. Jullie worden verzocht om initiatieven of onderzoeken van jezelf of uit jouw ziekenhuis bij VDSMH te melden zodat ze dit kunnen kortsluiten met het RIVM. Dit kan via k.vandermeulen@bravis.nl.

Lees het volledige bericht op de website van VDSMH