Scholing DSMH

Scholing voor DSMH

De behoefte en urgentie aan goede opleidingen voor het vakgebied sterilisatie medische hulpmiddelen is hoog. Met toenemende en veranderende wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteitszorg, inhoudelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en een diverse achtergronden en opleidingsverschillen van deskundigen, is het noodzakelijk om de professionaliteit van medewerkers op dit gebied te verhogen. Recent bracht de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH) een advies uit over de inrichting van een opleiding tot DSMH. Het advies is om te komen tot een modulaire opleiding.

Modulair scholingsprogramma voor de DSMH

Om te voorzien in de professionaliseringsbehoefte voor DSHM heeft het Catharina Ziekenhuis in samenwerking met verschillende experts een modulair scholingsprogramma voor de DSMH ontwikkeld. Dit scholingsaanbod voorziet de DSMH en andere functionarissen die binnen het vakgebied werken, van basiskennis en -vaardigheden om het werk adequaat te kunnen uitvoeren.

  • Het scholingsaanbod is bedoeld om de kwaliteit van medewerkers van het ziekenhuis op dit gebied te versterken.
  • Het scholingsaanbod draagt bij aan de professionalisering van medewerkers, brengt hen
    op een hoger kennisniveau en zorgt ervoor dat werkwijzen en procedures aansluiten bij actuele ontwikkelingen.

De leerdoelen zoals geformuleerd door de VDSMH worden geadresseerd in deze opleiding. De opleiding komt het best tot zijn recht door deze te combineren met werkzaamheden in de praktijk. Door middel van huiswerkopdrachten wordt dit gestimuleerd.

Alle modules zijn afzonderlijk te volgen. Je kunt je aanmelden via deze link: