Bureau Veritas

Bedrijfslid Bureau Veritas

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Bureau Veritas.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Bureau Veritas is een veelzijdige partner op het vlak van zakelijke dienstverlening rondom de kernthema’s kwaliteit, risicomanagement, gezondheid & veiligheid, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Onze dienstverlening draait om de uitvoering van zogeheten TIC services: testen, inspecteren en certificeren. We bieden ondersteuning om de prestaties van onze opdrachtgevers te helpen verbeteren. Daarin speelt de beoordeling van conformiteit (compliance) van bedrijfsmiddelen, producten en processen volgens specificaties en eisen van opdrachtgevers, (inter)nationale normen en (inter)nationale wetgeving een centrale rol.

Bureau Veritas werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met ruim 80.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een uitgebreid netwerk van ruim 1.600 kantoren en laboratoria. In Nederland opereren we vanuit vestigingen in o.a. Rotterdam, Pernis, Amersfoort, Amsterdam en Groningen.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Als afdeling Validaties & Monitoring binnen Bureau Veritas zijn wij al lid sinds 3 maart 1983. Omdat wij ons onder andere bezighouden met het valideren van desinfectie- en sterilisatieprocessen is het van belang om bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen en om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leden van SVN. Op deze wijze kunnen wij snel inspelen op de veranderende marktbehoeften van onze opdrachtgevers en indien noodzakelijk onze processen hierop aanpassen. Alleen op die manier zijn wij in staat de best mogelijke kwaliteit en toegevoegde waarde te leveren aan onze opdrachtgevers.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Als grootste partner op het gebied van het valideren van desinfectie- en sterilisatieprocessen denken wij graag actief mee met onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld al door een grondige en terzake deskundige beoordeling van de aanvraag, door het kunnen bieden van ondersteuning bij het maken van het plan van eisen (PvE) of via het zo effectief mogelijk plannen van de validatieprocessen. Door onze accreditatie EN ISO/IEC 17020:2012 is de klant verzekerd van een eerlijk, onafhankelijk en professioneel uitgevoerde validatie door kwalitatief goed opgeleide en getrainde validatie-experts.

Als professionele en geaccrediteerde kennisorganisatie zijn wij vooruitstrevend op het gebied van (nieuwe) validatiemethoden. Door continue investeringen in kennis en expertise, onze software en meetsysteem werken we in afstemming met onze klanten aan optimale informatievoorziening voor het presenteren van meetwaarden. Want ook hier geldt, vakbekwaam meten is weten.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

Op basis van jarenlange ervaring weten wij dat de kwaliteit van het valideren van desinfectie- en validatieprocessen alleen maar gerealiseerd kan worden door de kracht van samenwerken en het uitwisselen van informatie. Door op deze wijze van elkaar te mogen leren kunnen wij onze service continue optimaliseren en afstemmen aan de wensen van de klant.

Binnen Bureau Veritas is duurzaamheid onderdeel van onze strategie, onze bedrijfscultuur en al onze bedrijfsactiviteiten. Met onze kennis en ervaring staan we onze opdrachtgevers dagelijks en voortdurend terzijde bij hun uitdagingen op het gebied van veiligheid, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid naast de kwaliteit van producten en dienstverlening.

Bureau Veritas
Plotterweg 38
3821 BB  AMERSFOORT

Website: www.benelux.bureauveritas.com/inspecties/validaties
E-mail: validatienederland@bureauveritas.com
Contactpersoon: Klaas Bijkerk
Telefoon: 088 – 450 55 00

Bureau Veritas

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk