Rapportage Benchmark 2019

Rapportage Benchmark CSA 2019

Hier vindt u namens het bestuur van SVN, in samenwerking met AT Osborne, de definitieve rapportage van de Benchmark CSA 2019 Nederland.

U vraagt zich misschien terecht af waarom het even geduurd heeft voor de definitieve rapportage een feit is. Allereerst heeft het na de sluiting van de enquête vorig najaar onverwacht veel tijd gevraagd de data zo goed mogelijk te analyseren, te vergelijken met 2012 en samen te vatten in een rapportage. Ook het bestuur heeft de tijd moeten nemen haar goedkeuring te geven over de uitkomsten. Het feit dat er veel moeite is gestoken in de analyse en besluitvorming is gelegen in meerdere aspecten.

Ondanks de gedegen voorbereiding is er geconstateerd dat enkele vragen uit de enquête op verschillende manieren te interpreteren zijn. Ook was het zichtbaar lastig voor een aantal deelnemers om de gevraagde gegevens juist aan te leveren. Met name de vragen in relatie tot de productiviteit zijn erg beperkt beantwoord. Er zijn daarop aanvullende vragen verstuurd naar de deelnemers voor nadere duiding. Deze combinatie van factoren heeft bij sommige vragen geleid tot een moeizame vergelijking, zowel tussen 2012 en 2019, als tussen de deelnemers van 2019 onderling, wat de waarde van de enquête helaas enigszins beperkt. Per vraag is duidelijk aangegeven welke conclusies al dan niet getrokken kunnen worden en waar voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten geboden is.

Inmiddels is ook de analyse van de Belgische gegevens in volle gang. Deze resultaten zullen te zijner tijd hoogstwaarschijnlijk worden gepubliceerd op de website van de Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis (VSZ).