Bedrijfslid Advanced Sterilization Products

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Advanced Sterilization Products.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Ik ben Dima Mousa en vertegenwoordig Advanced Sterilization Products in Nederland. ASP is een leider in infectiepreventie, toegewijd aan het creëren van de producten, oplossingen en processen die artsen nodig hebben om patiënten te beschermen tijdens hun meest kritieke momenten. Wij zijn toegewijd aan het voortdurend bevorderen van infectiepreventietechnologieën waar de gezondheidszorg van afhankelijk is.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Sinds 2013. Wij vinden het zeer belangrijk om een cultuur van kennis en wetenschappelijk onderbouwde informatie te creëren en te delen met gebruikers van verschillende technologieën op het gebied van sterilisatie, decontaminatie en infectiebeheersing. En wij werken elke dag aan de verrijking van deze cultuur door het organiseren van webinars, klantendagen, opleidingen en deelname aan congressen. Wij geloven dat er een voortdurende discussie plaatsvindt in verschillende communicatiekanalen en wij nemen daar actief aan deel. Daarom zijn wij bedrijfslid van SVN.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

ASP is marktleider in de wereld van de lage temperatuur sterilisatoren. De All Clear technologie is de nieuwste technologie van ASP. De STERRAD™ 100NX beschikt over de ALLClear™ Technologie, die de omstandigheden van verpakkingen en instrumenten voor sterilisatie optimaliseert. De ALLClear™ Technologie kan de productiviteit vebeteren door:

  • het uitvoeren van automatische diagnostische controles vóór de cyclus.
  • snel en nauwkeurig detecteren en corrigeren van problemen met de lading en met het systeem.
  • de sterilisatieomstandigheden te optimaliseren door instrumenten op te warmen en vocht te verwijderen.

Dankzij de unieke ALLClear™-technologie kunnen de STERRAD™-systemen onderbrekingen van de workflow tot een minimum beperken vooraleer ze zich voordoen.

Het STERRAD™ sterilisatiesysteem heeft als enige de plasmafase in de kamer na elke injectiefase, met als doel de residuen van de actieve waterstofperoxide te verwijderen (veiliger voor medewerkers en patiënten).

De UV lamp technologie van de STERRAD™ sterilisatiesystemen is uniek in de markt van lage temperatuur sterilisatoren. Deze technologie maakt het voor jou als gebruiker makkelijker om de H2O2-parameter van elk proces te bewaken.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

De toekomst van ASP ligt in de digitale gegevensverwerking, integratie in de technische ondersteuning om de gebruikerservaring en de compliance te verbeteren. ASP werkt tevens op de digitale informatietools voor pro-active service op afstand, met als resultaat om de onderbrekingen door technische interventies tot aan minimum te beperken. In termen van producten ligt de toekomst in sterilisatie en validatie van flexibele scopen.

Advanced Sterilization Products
BIC 1
5657 BX  Eindhoven

Medical Device Sterilization | ASP
dima.mousa@asp.com
Contactpersoon: Dima Mousa

ASP

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk