Medewerkersdag 7 november 2020

Medewerkersdag

De afgelopen maanden heeft het bestuur van SVN in een aantal overleggen de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 en de gevolgen voor het organiseren van de SVN Medewerkersdag op 7 november 2020 nauwgezet gevolgd.

Enkele weken geleden hebben we een poll uitgezet bij de leden en de standhouders om te polsen of men aanwezig zou zijn op de SVN Medewerkersdag. De reacties hierop waren wisselend van enthousiast tot zeer terughoudend. Een duidelijke voorkeur is hierin niet naar voren gekomen.

De SVN Medewerkersdag is naast het opdoen van kennis ook een dag om elkaar weer te ontmoeten en te spreken. De SVN Medewerkersdag is een belevingsdag waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Deze beleving kunnen we, gezien het aantal te verwachten leden en standhouders, niet aanbieden onder de huidige regelgeving. Als bestuur van SVN hebben we voor ogen dat onze medewerkers in de zorg gezond blijven.

Alles afwegende hebben we als bestuur moeten besluiten de SVN Medewerkersdag dit jaar niet te organiseren en gaan er vanuit dat er komend jaar wel weer mogelijkheden ontstaan.