Bijscholing voor sterilisatiemedewerkers: haal het beste uit jezelf!

1550
Bijscholing voor sterilisatiemedewerkers

Het Summa College en Steriak hebben in nauwe samenwerking met SVN een scholing ontwikkeld voor medewerkers van sterilisatiebedrijven die zich (opnieuw) willen bekwamen in microbiologie, het reinigen/ desinfecteren en het steriliseren van medische hulpmiddelen.

Deze scholing is voor alle professionals die patiëntveiligheid belangrijk vinden en erop gericht om de actuele kennis in het dagelijks werk toe te passen. Na afronding ontvang je een verklaring die recht geeft op accreditatiepunten bij SVN. De scholing is opgebouwd uit een digitaal leertraject in combinatie met drie workshops bij Summa Maatschappij & Gezondheid op 26 november 2019.

Voor sterilisatiemedewerkers

De scholing richt zich op de patiëntveiligheid en de huidige, snel veranderende, eisen en richtlijnen van het vakgebied. We gaan in op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten met betrekking tot:

 • microbiologie en hygiëne
 • reinigen/desinfecteren van medische hulpmiddelen
 • steriliseren van medische hulpmiddelen

Er is een duidelijke samenhang tussen de onderdelen. Het eerste deel geeft een inleiding in de microbiologie en gaat verder met de hygiënevoorschriften volgens de huidige richtlijnen. Het doel van dit onderdeel is dat je inzicht krijgt in de besmettingsketen en weet waar jouw aandeel ligt. Het tweede deel behandelt de verschillende aspecten van reinigen en desinfectie van medische hulpmiddelen met als doel kennis op te frissen en te actualiseren. In het derde en laatste deel wordt het sterilisatieproces van medische hulpmiddelen uiteengezet. Je krijgt begin oktober 2019 toegang tot een digitaal leerpakket.

Het lesmateriaal is gebaseerd op het boek “Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom” van de auteur Jan Huys. De scholing is zo opgezet dat je de leerstof in eigen tempo tot je kunt nemen. Ook zijn er oefentoetsen in het programma opgenomen.

Op 26 november 2019 is er een bijeenkomst bij Summa Maatschappij & Gezondheid in Eindhoven. Met medecursisten volg je 3 workshops. De inhoud van deze workshops is een praktijkgerichte verdieping van de bovenstaande onderwerpen. De workshops worden gegeven door ervaren docenten, onder andere Jan Huys.

Kortom: een scholing die zowel theoretisch als praktisch een goed vervolg biedt om op een zelfstandige, maar vooral verantwoorde wijze te kunnen reinigen, desinfecteren en steriliseren.

Opbouw van de cursus

Deel 1 E-learningpakket

Begin oktober 2019 ontvang je een inlogcode voor het digitaal leerpakket waarin is opgenomen:

 • Instaptoets
 • Digitaal lesmateriaal in de vorm van 3 e-learning modules inclusief 3 online colleges over de onderwerpen:
  • microbiologie
  • reinigen en desinfecteren
  • steriliseren
 • Aanvullend ondersteunend lesmateriaal, zoals filmpjes/fotomateriaal en zelftoetsing.

Het lesmateriaal is gebaseerd op het eerder aangegeven boek van Jan Huys.

Deel 2 Bijeenkomst

Op dinsdag 26 november 2019 neem je deel aan de workshops bij Summa Maatschappij & Gezondheid van 18.00 tot 21.00 uur. In drie korte lessen wordt praktijkgericht een vervolg gegeven aan de drie online colleges. Deze colleges worden verzorgd door ervaren docenten onder wie Jan Huys.

Deel 3 Eindtoets

De eindtoets kan pas gemaakt worden nadat je minimaal 50% van het digitale lesmateriaal hebt doorlopen. Je ontvangt direct de uitslag en je hebt de mogelijkheid om de toets één keer te herkansen.

Verklaring van deelname

Na het volgen van de workshops én het behalen van de eindtoets wordt de bijscholing afgesloten met de uitgifte van een verklaring van deelname die recht geeft op 30 accreditatiepunten bij SVN.

Kosten

De kostprijs voor het totale pakket is € 250. Dit is inclusief 1 jaar toegang tot de lesstof via de leeromgeving Steriak.

Aanmelden kan via deze link!

Aanmelden kan tot 13 september 2019. In de daarop volgende week ontvang je bericht of de bijscholing ook effectief start.

Locatie

Willem de Rijkelaan 3, 5616 EA Eindhoven

Deze cursus word je aangeboden in samenwerking met SVN, ROC Leiden, Deltion Zwolle en Heart consultancy.