Clinium Team foto

Bedrijfslid Clinium

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Clinium.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Clinium reinigt en steriliseert sinds 2005 medisch instrumentarium voor ziekenhuizen, klinieken en firma’s die leeninstrumentarium aanbieden. Wij doen dit vanuit twee locaties, voor meer dan 50 klanten. Daarnaast verzorgen wij logistieke diensten, indien de klant dat wenst. In dat geval nemen wij de verantwoordelijkheid voor het voorraadbeheer en het dagelijks klaarzetten op ingreep niveau van het instrumentarium en de procedure trays.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Zolang dat ik me kan herinneren zijn wij lid. Het lidmaatschap is voor ons belangrijk omdat we via de vereniging betrokken worden met alle ontwikkelingen op ons vakgebied en ook onderdeel kunnen uitmaken van deze ontwikkelingen. Zo hebben wij één collega die namens SVN zitting heeft in de commissie duurzaamheid, welk in samenwerking met de VDSMH duurzame initiatieven in de zorg toetst en initieert.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Ons productieproces wordt aangestuurd o.b.v. de vraag van onze klanten. Dit is mogelijk daar wij 24 uur per dag werken en dus instrumentarium dat vandaag gebruikt is, morgen ochtend om 7 uur weer beschikbaar kan zijn. Dit wordt door veel van onze klanten als zeer positief ervaren omdat ze daardoor in potentie hun voorraad instrumentarium elke dag kunnen gebruiken. Daarnaast zijn we zeer dienstverlenend ingesteld en zorgen we dat alle wensen van onze klanten adequaat worden opgevolgd. Ook dit wordt erg gewaardeerd.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken in ons werkveld?

Om antwoord te geven aan de alsmaar grotere krapte op de arbeidsmarkt is Clinium met verschillende partners een concept aan het ontwikkelen dat het productieproces zoals we dat nu kennen volledig automatiseert en tegelijkertijd richten we het proces zo duurzaam mogelijk in. Het doel hiervan is om ook in 2030 onze klanten te voorzien van steriel medisch instrumentarium, ondanks het grote (voorspelde) arbeidstekort. Onze duurzaamheidsdoelstelling is om voor 2030 minimaal 50% minder CO2 uit te stoten door het gebruik van een warmte terugwin systeem en zonne-energie, het elimineren van stoomgebruik voor het opwarmen van water, inzet van elektrisch aangedreven transport en het voorkomen of recyclen van afval. We zijn op de goede weg om deze doelstelling samen met onze klanten te bereiken. In een recent op de SVN website gedeelde Podcast leggen we dit stap voor stap uit.

Clinium
Keienbergweg 69
1101 GE, Amsterdam

Website: www.clinium.nl
E-mail: j.ongerboerdevisser@clinium.nl
Contactpersoon: Jacques Ongerboer de Visser

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk