Contributie

Aanpassing contributies 2025

De laatste drie jaar zijn er geen aanpassingen in de contributies geweest. Gezien de prijsstijgingen de afgelopen periode wordt deze verhoging volgens indexatienormen voorgesteld. In de ALV van mei 2024 zijn deze contributies vastgesteld. Verder is er besloten om de bijdragen vanaf 2026 jaarlijks met de gemiddelde inflatie te verhogen. Vaststelling gebeurt in de ALV in mei van het lopende jaar zodat deze meegenomen kunnen worden in de begrotingen van het opvolgend jaar.

  • Lidmaatschap € 75,00 wordt in 2025 € 80,00
  • Reductie lidmaatschap € 22,50 blijft € 22,50
  • Bedrijfslidmaatschap € 255,00 wordt in 2025 € 285,00