Maasstad Ziekenhuis | Kwaliteitsfunctionaris CSA

Aan de slag als kwaliteitsfunctionaris

Voor de centrale sterilisatie afdeling zijn wij opzoek naar een ervaren kwaliteitsfunctionaris. De taken voor deze functie zijn:

 • Het onderhouden en beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de geldende richtlijnen vanuit de ISO 9001:2015 certificering, wettelijke richtlijnen en ziekenhuis richtlijnen.
 • Beheren en up-to-date houden van het kwaliteitshandboek via Zenya.
 • Leiden en ondersteuning bieden bij kwaliteitsprojecten.
 • Het maken van analyserapporten ten behoeven van het management.
 • Borgen en toetsen van het kwaliteitsbeleid door het plannen en uitvoeren van interne en externe audits.
 • Afhandeling en analyse van VIM meldingen en het opstellen van verbeterplannen (decentraal VIM coördinator).

Onze afdeling Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)

Op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van het Maasstad Ziekenhuis worden re-usable medische hulpmiddelen, zoals instrumentarium en instrumentensets (hierna te noemen RMH) na het desinfectieproces gesteriliseerd, teneinde deze op verantwoorde wijze én in de juiste conditie aan de gebruikers ter beschikking te stellen. Op de CSA wordt door de aard van de werkzaamheden gewerkt volgens een vast omlijnd productieproces, waarbinnen de volgende activiteiten of bewerkingen zijn te onderscheiden:

 1. Ontvangen van verontreinigde c.q. vuil RMH
 2. Voorreinigen en desinfecteren
 3. Assembleren (controleren, samenstellen, inpakken)
 4. Steriliseren
 5. Vrijgifte
 6. Distribueren

Naast de hierboven genoemde activiteiten is de CSA eveneens verantwoordelijk voor de reiniging en desinfectie van endoscopen.

Lees de volledige vacature en solliciteer direct!