Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Hier vind je informatie met betrekking tot de opleiding van Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden voor Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen:

ROC

De ROC opleiding is een erkend MBO niveau 3 BBL opleiding. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Dat betekent dat je in dienst van een organisatie moet zijn, ziekenhuis of commercieel sterilisatiebedrijf.

Bekijk de video om een eerste indruk te krijgen!

De opleidingen worden door de volgende ROC’s georganiseerd

Op dinsdag 6 september 2022 start, bij voldoende aanmeldingen (minimaal 15), een nieuwe groep studenten voor de opleiding MSMH. Voor deze studenten geldt dat ze na de startmodule de mogelijkheid hebben om te starten met de module ‘Werken op de vuile ruimte’ of de module ‘Werken op de schone ruimte’. Aanmelden voor de opleiding graag vóór 13 juni 2022. Meer info en aanmelden via de button.

Opleiding

da Vinci®-chirurgiesysteem

Lees meer over het da Vinci®-chirurgiesysteem en hoe robotgeassisteerde chirurgie je kan helpen via de presentatie en video.

Presentatie da Vinci instrumentarium