Jack van Asten

In memoriam Jack van Asten (1956-2002)

Jack van Asten trad, na zijn HTS-studie chemische technologie en het vervullen van zijn dienstplicht, in 1984 in dienst bij het RIVM. Daar werd hij belast met het onderwerp sterilisatie van medische hulpmiddelen. Hij verdiepte zich in deze materie en maakte het zich snel eigen. Het is niet zo vreemd dat hij met zijn technische achtergrond vanuit fysische beginselen naar dit proces keek, wat in die tijd nog niet gebruikelijk was. In de tijd dat er net wetgeving was op het gebied van steriele medische hulpmiddelen, begonnen de inspectiebezoeken aan de Nederlandse CSA’s. Jack was daarbij altijd aanwezig als mede-inspecteur, hij was officieel belast met het toezicht op de sterilisatiebesluiten.

Jack-van-Asten

Met enorm veel inzet en overtuigingskracht gaf Jack zich over aan deze taak. Zo heeft hij het valideren van sterilisatieprocessen vormgegeven. Naast zijn werk was Jack de drijvende kracht achter het volwassen worden van de richtlijnen steriliseren en steriliteit. Ook was hij vaak in het buitenland aanwezig om op internationaal niveau bij te dragen aan het ontwikkelen van normen. Hij vertelde graag over zijn vak en ondersteunde zijn vele geanimeerde presentaties met foto’s die hij in de jaren tijdens zijn activiteiten had gemaakt. Zijn werk op het gebied van steriliseren en steriliteit hebben tot een enorme vooruitgang in het veld geleid.

In 1993 werd hij dan ook benoemd tot erelid van SVN. In 1997 verliet Jack het RIVM en richtte zijn eigen bedrijf op: VanAsten Healthcare Support. Op de van hem bekende gedreven wijze maakte hij zijn kennis beschikbaar voor bedrijven. Hij bleef erg actief op het internationale normalisatiecircuit en ook het geven van lezingen deed hij graag op zijn eigen onnavolgbare wijze.

Helaas kwam in 2002 een veel te vroeg einde aan het leven van deze markante persoonlijkheid uit het veld van steriliseren en steriliteit. Tijdens de begrafenis werd hij getypeerd als een wervelwind en dat was hij in heel veel opzichten.