Accreditatie online

De missie van SVN is het zijn van een vereniging die vergroting van kennis, deskundigheid, innovatie, kwaliteit en professionaliteit op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie, logistiek en omgang van herbruikbaar chirurgisch instrumentarium en flexibele endoscopen bevordert en deelt.

Kwaliteit

De kwaliteit van de MSMH staat hoog in het vaandel. Na het voltooien van de ROC opleiding is het van belang de kennis op peil te houden via bij- en nascholingen. SVN hanteert sinds een geruim aantal jaren een accreditatiesysteem met als doel:

  • Deskundigheidsbevordering van de MSMH
  • Aantoonbaarheid van de deskundigheid van de MSMH bewerkstelligen
  • Inzicht in ontwikkeling van de MSMH
  • Bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholingsactiviteiten door de beoordeling van de diverse aangeboden opleidingen en activiteiten

De opleidingen en trainingen moeten dan ook relevant zijn en/of aantoonbaar verband hebben met werkzaamheden die met het vak te maken hebben om voor puntentoekenning in aanmerking te komen.

De accreditatiecommissie is -na een lange voorbereidingstijd- verheugd nu een geautomatiseerd accreditatiesysteem aan te kunnen bieden. Hiermee wordt aan alle MSMH’s een eenvoudige mogelijkheid geboden zich aan te melden via de website van SVN en hier een eigen portfolio aan te leggen dat op elk gewenst moment is te downloaden.

Beroepscode
Accreditatie

Aanmelden online accreditatiesysteem

De medewerkers die momenteel geaccrediteerd zijn en in het overzicht van na 2018/2019 staan van SVN blijven geaccrediteerd, maar moeten zich wel weer via het nieuwe online accreditatiesysteem aanmelden!

Als je ROC opgeleid bent, krijg je een nieuwe periode toegewezen voor het behalen van de benodigde accreditatiepunten. De LOI opgeleide MSMH krijgen echter 50 accreditatiepunten. Ben je vanaf 1 januari 2018 met je LOI diploma geaccrediteerd, neem dan contact op met de accreditatiecommissie. Individueel kunnen we dan bepalen of je aan de voorwaarden voor accreditatie voldoet. De accreditatiecommissie kan je dan alsnog tot het accreditatie register toelaten.

De invulinstructie vind je hier.

Bij het halen van voldoende punten voor een (nieuwe) registratieperiode van drie jaar, wordt automatisch een email van accreditatie ontvangen.

De accreditatiecommissie nodigt hierbij alle MSMH’s uit zich aan te melden voor accreditatie.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met Nico Harens of Freerk de Roos, ac@sterilisatievereniging.nl of het secretariaat, secretariaat@sterilisatievereniging.nl.

Veel succes!