Doet u mee aan de webenquête in het kader van het onderzoek Berenschot?

1660
Webenquête onderzoek Berenschot

In het licht van aankomende Europese wetgeving heeft het ministerie van VWS (directie GMT) Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de herverwerking van medische hulpmiddelen die zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Het onderzoek gaat in op de mate waarin momenteel in Nederland gebruik wordt gemaakt van herverwerking van deze single use devices en wat risico’s en kansen op dit gebied zijn. Dit biedt onderbouwing voor beleidskeuzes. In het kader van dit onderzoek houdt Berenschot onder andere een webenquête onder betrokken partijen: de VHIG, maar ook de VDSMH, LNAG, SVN, ZKN, fabrikanten en professionele herverwerkers.

Deelname aan de webenquête is anoniem, en zal 10 minuten tijd in beslag nemen. Wilt u in het belang van dit onderzoek alstublieft deze vragenlijst invullen?

Bij voorbaat hartelijk dank.