Voorjaarscongres SVN en vDSMH geannuleerd

478
Voorjaarscongres SVN en vDSMH

Wij betreuren het u te moeten mededelen dat we ons genoodzaakt zien om het door SVN en vDSMH georganiseerde voorjaarscongres van 20 maart a.s. te moeten annuleren.

Dit besluit is genomen na zorgvuldig overleg tussen beide besturen. De belangrijkste overweging die tot dit besluit hebben geleid, zijn de verscherpte maatregelen die als gevolg van het Coronavirus voor vele van onze deelnemers, sponsoren en sprekers gelden. Reeds ontvangen inschrijfgelden zullen worden terug betaald.

De nieuwe datum voor de SVN Algemene Leden Vergadering is op 9 juni 2020 tijdens de werkgroependag.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Kees van der Meulen, voorzitter vDSMH
Patrick Molendijk, voorzitter a.i. SVN