Bestuursfoto

Van de bestuurstafel

Van links naar rechts: Thijs Besemer, Carol te Beest, Han Loman, Ilonka van Kasteren, Bram Willems, Mark Meertens, Marieke Krijnen, Leone Bosma, Patrick Molendijk (Lia Mantingh ontbreekt op deze foto).

Dit artikel is een publicatie uit de Parametric Release | december 2021.

Het lijkt ons goed om jullie bij te praten over zaken die aan de bestuurstafel besproken worden. Vandaar deze bijdrage aan de Parametric Release. Naast alle digitale berichten dit jaar blijft dit blad een mooi medium om zaken wat extra te verdiepen.

Na de COVID-19 perikelen pakken we de draad voorzichtig weer op. De bestuursvergaderingen die in eerste instantie enkel digitaal plaatsvonden hebben plaatsgemaakt voor een gemengde vorm waarbij we de even maanden digitaal en de oneven maanden fysiek vergaderen. Het is fijn om elkaar na lange tijd weer fysiek te kunnen spreken. Lopende en nieuwe zaken worden voortvarend opgepakt. Mooi om te zien hoe snel er gereageerd wordt op vragen en hoe enthousiast nieuwe werkgroepen van start gaan. We zijn blij dat nieuwe werkgroepen bemand worden door leden die actief bij willen dragen. Dat ontlast het bestuur en het feit dat het over het algemeen jonge mensen zijn geeft ons veel energie en groeipotentie voor SVN. Ook de overleggen met de regio’s geeft ons vertrouwen in de toekomst. Alle regio’s zijn actief en organiseren bijeenkomsten waar kennis gedeeld kan worden. De communicatie van beleidsstukken via de regio’s gaat volgens plan en geeft ruimte om de plannen te verfijnen en breed gedragen in definitieve vorm te krijgen. Zoek elkaar vooral ook op in de regio. Je merkt dan al snel of een vraag jou alleen bezighoudt of dat er meer collega’s zijn die eenzelfde probleem tegenkomen.

We hebben echter ook zorgen. Met name over de opleiding tot MSMH. Enerzijds is er een wens om het aantal instromers te verhogen. Anderzijds zien we dat de opleidingsinstituten meer hun eigen koers varen waardoor de opleiding per regio er anders uit komt te zien. Dat is wat ons betreft niet wenselijk en we laten een krachtig geluid horen richting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven om een meer uniforme aanpak. De instroom van nieuwe MSMH’s en MSRD’s verhogen maakt het belangrijk om de opleiding breder in beeld te krijgen maar ook om meer opleidingsstartmomenten te hebben. En is er dan wel voldoende capaciteit in de ziekenhuizen om de leerlingen te begeleiden?

Belangrijke vraagstukken die soms ziekenhuisoverschrijdend in een regio opgelost zouden kunnen worden. Sowieso is het wenselijk om ons vak breder te promoten. Het is dan ook mooi dat SVN meer en meer te vinden is op social media. We hopen hiermee een jonger publiek te bereiken en de informatie zal mogelijk bij dragen om ons vak breder bekend te krijgen en mensen te enthousiasmeren zich om te laten scholen tot MSMH of MSRD.

Martijn Gerritsen, Manoek van den Ridder en Thijs Besemer zitten in de werkgroep audiovisueel.

Audiovisueel

SVN is begonnen met een nieuwe werkgroep: de werkgroep audiovisueel. Samen met het mediabedrijf Karstens Mediamakers zijn zij begonnen met het maken van filmpjes om het werk van de MSMH in kaart te brengen. Het doel is om inzicht te geven in wat de werkzaamheden binnen het sterilisatieproces inhouden en wat de essentie hiervan is. De content zal herkenbaar zijn voor MSMH’s en moet jongeren, die nog niet bekend zijn met het vak, aantrekken en enthousiasmeren.

Er zullen jaarlijks een aantal filmpjes verschijnen die ook op social media geplaatst gaan worden om een breder publiek aan te trekken. Dit ook weer vanuit het oogpunt om jongeren aan te trekken en te attenderen op het (vooralsnog redelijk onbekende) werk van de MSHM.

Het eerste filmpje, met als thema ‘veilig opereren’, is voor het eerst gepresenteerd op het congres van 5 en 6 november. Er zal aandacht geschonken worden aan het belang van de CSA en de verschillende stappen van het werken op een CSA worden globaal doorgenomen. Bekijk de video!

Bedrijfsleden

Dat SVN een vereniging is die het vergroten van kennis, deskundigheid, innovatie, kwaliteit en professionaliteit in haar werkveld nastreeft is bij onze ruim tachtig bedrijfsleden bekend. Ook in het lastige coronajaar 2021 mochten we gelukkig weer een aantal nieuwe bedrijfsleden verwelkomen. Een aantal van deze nieuwe leden hebben deelgenomen aan het tweedaags congres Code Groen welke in no time was volgeboekt. De ruimte voor de exposanten was zorgvuldig en efficiënt ingedeeld en de ruim dertig standhouders hebben gedurende de dagen veel bezoekers op de stand mogen ontvangen. In het kader van het stimuleren van de onderlinge contacten en het zijn van een toegankelijk kennisplatform is het voornemen om vanaf 2022 in de Parametric Release meer aandacht te besteden aan onze zeer gewaardeerde bedrijfsleden. Hoe en op welke wijze werken we de komende tijd uit.

SVN sokken

Tweedaags congres

Op 5 en 6 november heeft het tweedaags congres plaatsgevonden met als titel: MDR en duurzaamheid. In het kader van duurzaamheid hebben we de afspraken voor het danken van een spreker herzien. In plaats van bloemen worden er exclusieve SVN sokken overhandigd. De eerste sokken zijn tijdens het congres uitgereikt. De sokken zijn voorzien van het nieuw ontworpen SVN-logo. Aan dit logo is de tekst ‘Kennis deel je bij SVN’ toegevoegd.

De PR-commissie is een nieuwe versie van de website aan het ontwikkelen. Deze versie is gebruiksvriendelijker, up to date en voldoet aan de huidige verwachtingen van de gebruikers.

Financiën

De vereniging lijkt financieel in een rustiger vaarwater te komen. Het tweedaags congres heeft door kunnen gaan, dat geeft weer enige inkomsten. Voor het komende jaar moet de vereniging de vinger aan de pols houden in de verhouding van kosten en de inkomsten. De vereniging heeft het contract met de huidige accountant opgezegd vanwege de dienstverlening die te wensen overliet. Daarnaast is het contract met de nieuwe accountant financieel voordeliger.

NEN

2021 was voor de NEN-normcommissie Steriliseren en Steriliteit een goed jaar. Vanuit het bestuur hebben zich drie nieuwe leden voor deelname aan de normcommissie aangemeld. De door deze commissie gepubliceerde richtlijnen zijn voor de CSA erg belangrijk, want zij beschrijven de door het werkveld zelf vastgestelde standaard van werken. Door deelname aan deze normcommissie houden wij actueel invloed op het werk en de uitvoering daarvan door de CSA.

Samenwerking

De voorzitter en secretaris van SVN en VDSMH vergaderen enkele keren per jaar om afstemming te zoeken in taken. Waar samen opgetrokken kan worden doen we dat en waar afzonderlijke acties nodig zijn bespreken we die. Zo zijn we goed op de hoogte van de agenda’s van elkaars vereniging. Samenwerking zoeken we vooral op het gebied van richtlijnen zoals aansluiting bij SRI (Samenwerking Richtlijnen Infectiepreventie) maar we brainstormen ook over een gezamenlijk congres bijvoorbeeld of de afstemming met onze vertegenwoordiger in het WFHSS-bestuur, Harry Oussoren. We zien vooral op het gebied van samenwerken in SRI en NEN een belangrijke meerwaarde.

Daarnaast varen we onze eigen koers om juist meer zichtbaar te zijn voor onze eigen leden. Deze combinatie van samenwerken waar het kan en elkaar steunen in acties voor de eigen leden zal in een gezamenlijke vergadering van de beide besturen ook nog verder vormgegeven worden.

Werkgroep FWG 3.0

Uit het werkveld kwam de vraag of SVN samen met leden uit het werkveld de functieomschrijving Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen wilde herschrijven naar een functieomschrijving die van toepassing is op alle MSMH’s. Op 14 september jl. is de werkgroep functieomschrijving 3.0 van start gegaan. Doel: een basis functieomschrijving formuleren. De werkgroep bestaat uit twee leden van het bestuur, een medewerker uit een UMC en drie medewerkers uit overige ziekenhuizen. Ook willen we in gesprek gaan met een HRM-medewerker voor een goede weging van de functie-inhoud. Wordt vervolgd!