Update opleidingscommissie en afscheid Bart van Oost

3830

Bart van Oost geeft een update van de opleidingscommissie en neemt ook afscheid als voorzitter omdat hij begin 2016 naar het buitenland vertrekt voor een nieuwe baan.

Zoals vaak aan het eind van een jaar word je weer overladen met terugblikken en overdenkingen van het afgelopen jaar (je kan nooit eens ongenuanceerd je kerstpakket plunderen zonder daar voorafgaand een moreel verhaal over aan te horen). Toch ga ik namens de opleidingscommissie ook een duit in dat zakje doen. Tijdens de najaarsvergadering van SVN bleek wel dat er nog veel vragen zijn en er behoefte is aan informatie.

Terugblik afgelopen jaar

2015 heeft m.b.t. opleidingen in het teken gestaan van veranderingen. Voor de opleiding in Leiden was het spannend door een dreigend faillissement en sinds september is door een wetswijziging het SVGB (kennisinstituut) opgehouden te bestaan. Beide gebeurtenissen waren nadelig voor de voortgang van het ‘doorontwikkelproject’ van onze opleidingen die eind vorig jaar was gestart. Het doel van het project was om het totale opleidingsaanbod (dus zowel de MBO opleiding als het bij- en nascholingspakket) toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten bij de wensen van de ziekenhuizen/CSA’s. In het kader hiervan is ook een onderzoek gedaan d.m.v. interviews en een enquête om meer zicht te krijgen om deze wensen en de demografische ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten en eerste conclusies staan bij Opleiding.

Zoals het er nu naar uitziet zal het project voortijdig beëindigd worden. Echter, wil dat niet zeggen dat we ook stoppen met de doelstellingen te realiseren die hierin gesteld zijn. SVN trekt samen met de 3 ROC’s op in een stuurgroep om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Zo komt er een modulair lespakket waardoor ook binnen het ROC losse modules gevolgd kunnen worden. Men is bezig met E-learning en het betrekken van de kennis van bedrijven binnen de opleidingen. Verder wordt invulling gegeven aan de keuzedelen en wijze van examinering.

Accreditatie

Ook op het gebied van accreditatie verandert er het nodige. Het generaal pardon loopt per januari 2016 af en de geaccrediteerde MSMH’s dienen zich aan te melden voor her-accreditatie via het her-accreditatieformulier (de aanmeldingen stromen gelukkig al binnen!). Met het aannemen van het addendum nota accreditatie tijdens de najaarsvergadering wijzigen er een paar zaken. De belangrijkste punten:

  • Een nieuw reglement zal worden opgesteld met bijbehorende informatiefolder (deadline: voorjaarvergadering SVN).
  • Startdatum accreditatie wordt flexibel per maand: dit betekent concreet dat, zodra men 150 punten heeft behaald of zodra men klaar is met de MBO opleiding, per de eerste van de volgende maand geaccrediteerd kan worden. Dit betekent ook dat er geen verlenging meer noodzakelijk is in het geval dat men niet tijdig 150 punten heeft behaald. Er wordt immers gekeken naar een tijdvak van 3 jaar. Deze kan dus ook starten op 1 april i.p.v. 1 januari. Let hierbij wel op dat punten buiten dit tijdvak niet mee tellen (en daarmee vervallen).
  • Het aantal punten wat behaald kan worden met klinische lessen wordt meer flexibel, dit zorgt voor meer gelegenheid om de punten te behalen.

Met de komst van de nieuwe SVN website zal ook het accreditatiesysteem gedigitaliseerd worden. De komende periode zal dit verder ontwikkeld en ingericht worden zodat het (enigszins onhandige) Excel porfolio niet meer noodzakelijk is. Het streven is om dit voor de zomer 2016 operationeel te hebben.

Bij deze digitalisering zal ook meegenomen worden de wijze waarop informatie over opleidingen en accreditatie toegankelijker kan worden aangeboden naar de leden van SVN en de bezoekers van de website. Vragen of opmerkingen kun je nu al richten aan: Opleidingen@sterilisatievereniging.nl (voor opleiding gerelateerde vragen) en AC@sterilisatievereniging.nl (voor accreditatie gerelateerde vragen).

Visie toekomst

Door alle ontwikkelingen en veranderingen zal SVN een visie neer moeten gaan zetten op het gebied van opleidingen. In 2016 zal een visiestuk opgesteld worden waarin wordt aangegeven hoe SVN naar opleidingen kijkt en welke rol zij daarin wil vervullen. Met het neerzetten van het accreditatiesysteem is een belangrijke stap gezet naar het borgen van kennis. Nu zal bepaald moeten worden hoe die kennis optimaal kan worden ontwikkeld en gericht kan blijven op de toekomst. Voor het opstellen van dit visiestuk zijn een aantal leden van SVN benaderd om een denktank te vormen. Via de regio’s zal het stuk ter aanvulling en beoordeling worden aangeboden.

Vertrek

Als laatste wil ik hierbij ook mijn eigen vertrek uit het bestuur en de opleidingscommissie van SVN aankondigen. Begin 2016 vertrek ik naar het buitenland voor een nieuwe baan. Alhoewel ik binnen het vakgebied van de CSA/OK zal blijven, wordt het deelnemen aan bestuursvergaderingen vanuit ‘down under’ toch problematisch.

Ik kijk met zeer veel plezier terug op mijn tijd binnen de wondere wereld van de CSA sinds 1999 in achtereenvolgens, ’s-Hertogenbosch, Delft, Rotterdam, Oranjestad, Utrecht, Dordrecht en weer Rotterdam. Het vakgebied blijft me boeien en ik hoop dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van processturing, nieuwbouw, opleiding en de WFHSS.

Dank gaat uit naar iedereen die mij heeft gesteund en geïnspireerd. Dit zijn teveel mensen om persoonlijk te noemen maar in het bijzonder wil ik toch Frank Raijmaekers, Peter de Haas en het bestuur van SVN benoemen en bedanken voor het vertrouwen en de hulp die ik van hen heb mogen ontvangen om te komen tot waar ik nu ben.

Ik wens de leden van SVN het beste voor de toekomst en wie weet tot ziens!

Bart van Oost
Voorzitter opleidingscommissie