Tweede druk Convenant Medische Technologie nu beschikbaar

2704
Tweede druk Convenant Medische Technologie

De tweede druk van het convenant veilige toepassing van Medische Technologie is gepubliceerd. Deze versie is een vervolg op de eerste versie uit 2011 waarin praktijkervaringen sinds de eerste druk zijn gebruikt om artikelen te verduidelijken en aan te vullen. Doel van deze tweede druk is een betere ondersteuning van de implementatie en toepassing van het convenant.

Het Convenant Medische Technologie is een praktische uitwerking en concretisering van minimumveiligheidseisen uit de NTA 8009:2011. Deze veldnorm draagt bij aan de implementatie van een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) waarbij het Convenant Medische Technologie de risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie in de directe patiëntenzorg handen en voeten geeft. Naast de verduidelijking van diverse artikelen is er een begrippenlijst als bijlage toegevoegd.

Opdrachtgevers van het convenant zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).