NPR aanschaf onderhoud reiniging en desinfectieapparatuur

Nederlandse Praktijkrichtlijn aanschaf en onderhoud van reiniging en desinfectieapparatuur in ontwikkeling

Fotocredit: NEN.

Een aantal experts uit de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’ start met de ontwikkeling van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) over aanschaf en onderhoud van reiniging en desinfectieapparatuur. Alle belanghebbende partijen zijn welkom om hieraan deel te nemen en de inhoud mee te bepalen. Interesse kan kenbaar gemaakt worden tot uiterlijk 20 augustus 2021.

Een aantal normen die raken aan het onderwerp steriliseren en steriliteit zijn gedateerd. Nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen in Europa is inmiddels van kracht en de vraag naar eenduidigheid en overzicht wordt steeds groter. Dit is ook in de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’ besproken. Een aantal leden heeft een Task Force geformeerd om over de aanschaf en het onderhoud van reiniging en desinfectieapparatuur verder te praten. Daarvoor wordt een NPR ontwikkeld. Mogelijk kunnen de documenten samengevoegd worden zodat alle afspraken op elkaar zijn afgestemd.

Lees het volledige bericht

Oproep Task Force NEN

Task Force op zoek naar uitbreiding van groep experts

Fotocredit: NEN.

Een groep experts start binnenkort mogelijk met het schrijven van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor UV-desinfectie of sterilisatie. De nog te formeren Task Force is op zoek naar uitbreiding van de groep experts op dit gebied. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden tot 1 augustus 2021. Aanmelden kan via zw@nen.nl.

De afgelopen jaren zijn uiteenlopende toepassingen en methoden voor desinfectie en sterilisatie met UV-licht geïntroduceerd. De COVID-19 pandemie heeft daar nog een versnelling aan gegeven.

In 2020 is de vraag of er normontwikkelingen toegepast kunnen worden of richtlijnen ontwikkeld kunnen worden voor het onderwerp UV-desinfectie of sterilisatie. Dit is vervolgens besproken in de normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’. De normcommissie heeft besloten dat dit onderwerp op het werkprogramma wordt geplaatst. Binnen de normcommissie is een Task Force in oprichting om te inventariseren of er aanverwante normen zijn en vervolgens te kijken hoe de NPR hier het beste op kan aansluiten. Ook wordt vooruitgeblikt richting de toekomst, met mogelijkheid om door te ontwikkelen in het internationale netwerk.

Lees het volledige bericht