Nationale documenten steriliseren steriliteit

Werk en praat mee over nationale documenten Steriliseren & Steriliteit

De normcommissie Steriliseren & Steriliteit volgt internationale normontwikkelingen en geeft nationale input. Deze documenten gaan onder andere over ultrasoon reinigen, houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen en waterkwaliteit. Vanaf juli starten diverse groepen met deze onderwerpen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 10 augustus 2020.

In 2019 is de commissie gestart met de afspraak om nationale documenten in lijn te brengen met normontwikkeling en een projectmatige aanpak te hanteren. Dat zorgt voor efficiëntie. Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van de normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ en toetsen de inhoud aan de actualiteit. NEN coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Oproep

Aan de volgende onderwerpen wordt nu en de komende tijd gewerkt:

  • Hergebruik single use medische hulpmiddelen ten tijde van crisis;
  • Ultrasoonreinigingsbaden;
  • Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen;
  • Het aansluiten van apparatuur op de drinkwaterleiding;
  • Het dossier van een gesteriliseerd medisch hulpmiddel;
  • De kwaliteit van water voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen.
    NEN nodigt alle geïnteresseerden en/of (mogelijk) belanghebbende experts uit om deel te nemen aan een of meerdere van deze onderwerpen. Wees welkom om mee te praten en mee te beslissen over de inhoud van deze documenten.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, consultant, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’ houdt zich bezig met deze onderwerpen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar zw@nen.nl.

Bron: nen.nl.