Kaylee Cremers

Afgestudeerden zijn de nieuwe leden

Het is alweer een tijdje geleden dat ik mijzelf aan jullie heb mogen voorstellen als afstudeerstagiaire binnen Sterilisatie Vereniging Nederland. Met veel trots kan ik jullie nu mededelen dat ik mijn scriptie heb gehaald en ondertussen ook officieel ben afgestudeerd! Nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek en het advies dat ik voor SVN geschreven? Lees dan vooral verder!

Het onderzoek

Aan het begin van het onderzoek heb ik de onderzoeksvraag “Wat zijn de lidmaatschapsmotieven en nog onvervulde behoeften van huidige SVN-leden en waarom besluiten potentiële leden geen lid te worden?” opgesteld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik mij op twee groepen gefocust, namelijk de huidige SVN-leden en de potentiële leden. Aan de hand van enquêtes en enkele interviews heb ik informatie verkregen over de motieven om lid te worden van SVN en welke onvervulde behoeften nog een grote rol speelden.

Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel de huidige als de potentiële leden lid zijn geworden/zouden worden wegens behoefte aan professionele ontwikkeling, het ontvangen van werk gerelateerd nieuws en behoefte aan netwerkuitbreiding. Verder is door de huidige SVN-leden aangegeven dat zij behoefte hebben aan online bijscholingen, een gemakkelijker accreditatiesysteem en graag nieuwsberichten lezen die gericht zijn op de werkvloer. De redenen waarom potentiële leden géén lid zijn geworden is vooral omdat zij weinig kennis hebben over Sterilisatie Vereniging Nederland en op de werkvloer niet gestimuleerd worden om werkelijk lid te worden. Zij hebben aangegeven het interessant te vinden wanneer SVN op locatie zou komen om meer te vertellen over hun missie en visie.

Het advies

Naast het onderzoek heb ik aan de hand van een situatieanalyse inzicht verkregen in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van SVN. Deze punten zijn samen met de bevindingen uit het onderzoek bekeken, waarna vervolgens diverse strategische opties naar voren zijn gekomen.

In totaal zijn er drie opties ontstaan, namelijk:

  1. De opleiding tot MSMH beter op de kaart te zetten bij vmbo-leerlingen en mbo2-studenten
  2. Bijscholingen verplaatsen naar online door middel van video
  3. Reeds afgestudeerde MSMH’s informeren en stimuleren om lid te worden van SVN.

De derde en laatste optie heb ik uiteindelijk uitgewerkt in mijn advies voor SVN.

Om ervoor te zorgen dat de reeds afgestudeerden kennismaken met Sterilisatie Vereniging Nederland is het belangrijk om persoonlijk met hen in contact te komen zodat zij daadwerkelijk de boodschap ontvangen. Dit contact kan gelegd worden door langs te gaan in de klassen van de opleidingen tot MSMH en bij diverse CSA’s om presentaties te geven waarin de meerwaarde van SVN wordt gecommuniceerd. Tijdens deze presentatie is het handig om bijvoorbeeld een tablet bij de hand te hebben waarop geïnteresseerden zich direct kunnen aanmelden als nieuw lid van SVN.

Kaylee Cremers

Mijn naam is Kaylee Cremers, ik ben 23 jaar en in 2017 ben ik begonnen aan de opleiding Commerciële Economie – International Event, Music and Entertainment Studies aan hogeschool de Fontys in Tilburg.

Even voorstellen | Afstudeerstagiaire

Tegenwoordig zal je voor iedere opleiding die je volgt moeten aantonen dat je helemaal klaar bent voor het werkveld wil je aan het eind dat papiertje in ontvangst mogen nemen. Op welke manier je dit aantoont is vaak afhankelijk van het opleidingsniveau en soms verschilt het zelfs per opleiding. Dit jaar is het mijn beurt. Aan de hand van een afstudeerscriptie mag ik mijzelf in het werkveld bewijzen als volwaardig marketeer. En je raadt het al, mijn afstudeerscriptie zal ik schrijven in opdracht van Sterilisatie Vereniging Nederland!

Wie ben ik?

Voordat ik inga op de precieze opdracht die ik zal uitvoeren voor SVN, wil ik mij graag eerst aan jou, als lid, voorstellen. Mijn naam is Kaylee Cremers, ik ben 23 jaar en in 2017 ben ik begonnen aan de opleiding Commerciële Economie – International Event, Music and Entertainment Studies aan hogeschool de Fontys in Tilburg. Nu, vier jaar later, hoop ik mijn diploma binnenkort in ontvangst te mogen nemen. Ondanks dat ik een opleiding volg in de richting van de creatieve industrie wilde ik juist ook eens een totaal andere branche ontdekken, dit is dan ook de reden dat ik voor SVN mijn afstudeerscriptie wil schrijven.

Wat zal ik gaan doen?

Tijdens mijn afstudeerperiode ga ik aan de slag met een onderzoek waarmee ik de onvervulde behoeften qua informatievoorziening van de leden in kaart wil brengen, maar wil ik ook kijken of meerwaarde van SVN duidelijk overkomt. Voor dit onderzoek zal ik in maart een enquête versturen. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek schrijf ik een adviesplan waarmee SVN haar meerwaarde op een duidelijke manier kan communiceren en goed kan inspelen op de nog onvervulde behoeften van de leden.