Oproep audiovisuele werkgroep

Kennis deel je met video van SVN. Doe ook mee met de werkgroep!

SVN is bezig om online een belangrijkere positie in te nemen. Het hele communicatie- en mediapakket is hiervoor onder de loep genomen. En omdat SVN meer jongeren wil bereiken, is de online communicatie veel belangrijker geworden. Maar er is nog een reden, want ook corona dwingt SVN tot meer online communicatie.

Video is een ideale tool om kennis en informatie te delen. En je kunt het bekijken wanneer het voor jou uitkomt. Er zijn vele voordelen verbonden aan een video. Visuele content blijft beter hangen en trekt de volledige aandacht. Je kunt een video ook heel persoonlijk maken. De sfeer van een te behandelen onderwerp is daardoor veel beter neer te zetten.

Maar zover is het nog niet, want bij SVN begint de wens om professionele video’s te maken pas net te leven. Er zijn al een aantal gesprekken geweest, en ook een aantal onderwerpen bedacht. SVN wil zich presenteren als een solide organisatie, bezoekers prikkelen en de drempel zo laag mogelijk maken om kennis met elkaar te delen. Dat zal ten goede komen aan de kwaliteit van werken.

Neem jij plaats in de nieuwe audiovisuele werkgroep?

Het idee is om een ‘audiovisuele werkgroep’ op te richten. Het mooiste zou zijn als hier jongeren en ouderen in plaatsnemen, en nadenken over de invulling. Er wordt uiteraard ook gezorgd voor professionele ondersteuning, zodat de output echt van een goed en professioneel niveau wordt.

Meld je aan via: opleidingen@sterilisatievereniging.nl.