B. Braun Medical CSA

Bedrijfslid B. Braun Medical

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat B. Braun.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

B. Braun Medical B.V. is een bekende naam in de medische wereld, een wereldleider die producten én zorg levert aan ziekenhuizen, patiënten/gebruikers en business partners. Alle producten zijn afgestemd op patiënten én de gebruikers en staan voor: kwaliteit, veiligheid, gebruiksgemak en zoveel mogelijk comfort!

We bestaan sinds 1839 en zijn ontstaan uit een kleine apotheek in Duitsland. Nu, ruim 180 jaar later, werken we samen met 66.000 collega’s verdeeld over 64 landen en bieden ruim 5.000 productlijnen onderverdeeld in 16 therapievelden. En 95% van onze producten maken we zelf!

B. Braun is niet beursgenoteerd, de aandelen zijn in handen van de familie Braun. In Nederland en België heten wij B. Braun Medical en werken we samen met ruim 280 collega’s.

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Beschermen en verbeteren van de gezondheid van mensen wereldwijd, dat is onze visie. Onze missie daarbij is effectieve oplossingen ontwikkelen, altijd in dialoog met patiënten, klanten en partners. En daar is de centrale sterilisatieafdeling een belangrijk onderdeel van. Daarom zijn wij al 40 jaar bedrijfslid van SVN!

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Onze belofte en vertrekpunt is altijd kennis delen (sharing expertise) om medische vooruitgang te realiseren. Vanuit deze gedachte kiezen we voor intensieve samenwerkingsprojecten zoals bijvoorbeeld het extern sterilisatiecentrum in Groningen, Sterinoord, onze Elyse nierdialyse klinieken en Aesculap Academy. We bieden de centrale sterilisatieafdelingen in Nederland hoogwaardige AESCULAP® chirurgische producten. En optimaliseren samen sterilisatieprocessen door producttraining, consultancy en specifieke technische service op maat. Met de focus op juist gebruik, reiniging en sterilisatie waarborgen we een lange levensduur van AESCULAP® producten die duurzaam kunnen worden ingezet.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

We blijven trouw aan onze visie, missie en beloften met een toekomstgerichte focus op technologie, digitalisering en klantfocus met een gezamenlijke verbintenis aan onze waarden en doelstellingen. We zijn een organisatie die de gezondheidszorg blijft vormgeven, niet alleen door het leveren van producten maar echt waarde blijft toevoegen voor onze doelgroepen zoals de CSA. De ontwikkeling van AESCULAP® SQ.line® orthopedische basisinstrumenten en Aicon® sterilisatie containers in combinatie met advies van B. Braun consultants is daar een mooi voorbeeld van.

B. Braun Medical B.V.
Postbus 659
5340 AR OSS

bbraun.nl
jos.majoor@bbraun.com
Contactpersoon: Jos Majoor

B. Braun Medical

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk
Aexis Medical

Bedrijfslid Aexis Medical

Binnen onze vereniging hebben we een grote groep bedrijfsleden. Op deze pagina vind je ze allemaal terug. Ook bedrijfsleden zijn heel belangrijk voor SVN, want door kennis te delen met elkaar zorgen we samen voor diverse innovaties binnen ons vakgebied. In deze rubriek komt een bedrijfslid aan het woord. Dit keer is dat Aexis Medical.

Korte introductie van jullie bedrijf. Wie zijn jullie?

Aexis Medical is een Belgisch bedrijf dat initieel werd opgericht in 2004 en gespecialiseerd is in de ontwikkeling van ICT oplossingen voor het ziekenhuis. De firma richt zich specifiek op de (operationele) ondersteuning van een aantal hooggespecialiseerde departementen in het ziekenhuis zoals het Operatiekwartier (ORLine), de Centrale Sterilisatie Afdeling (SteriLine),  en Endoscopie (EndoLine), met daaronder een aantal ondersteunende modules zoals een volledig logistiek systeem. Zowel grote als kleine, universitaire als niet-universitaire, mono site als multi site ziekenhuizen behoren vandaag tot de ruime klantenportefeuille(+/- 150 ziekenhuizen) van de firma in België maar ook daarbuiten.

Ziekenhuis Informatie Systeem

Sinds wanneer zijn jullie bedrijfslid van SVN en waarom?

Aexis Medical is lid van de vereniging sinds afgelopen jaar 2021. Wij vinden het belangrijk om zowel informatie, als ervaring te kunnen delen met andere SVN-leden. SVN is voor ons de juiste partner om onze oplossingen beter bekend te maken en ons in contact te brengen met de juiste mensen.

Wat is de toegevoegde waarde van de door jullie geleverde producten en/of diensten en wat maakt dit zo uniek?

Het aanbod van Aexis Medical onderscheidt zich van de concurrentie door het aanbieden van al haar software systemen (CSA, OK, ENDO & Logistiek) op één en hetzelfde platform (“XLine”), met een perfecte integratie tot gevolg, maar wel steeds modulair : een klant kan kiezen welke modules hij wenst en is nooit verplicht om het volledige platform aan te kopen.

Een belangrijke reden voor het succes van de firma ligt in de manier waarop klanten betrokken worden bij de verdere evolutie van de software en de dienstverlening die ze krijgen. Elk project wordt aanzien als een partnership en als dusdanig behandeld. Los daarvan hebben de systemen zelf door de jaren heen een belangrijke evolutie doorgemaakt en zijn ze op vandaag bijzonder performant, stabiel, schaalbaar en heel configureerbaar en dus in staat om aan zowat alle mogelijke wensen van het ziekenhuis tegemoet te komen. Dit is ook belangrijk in een context van toenemend aantal instrumenten in omloop en een aanscherping van het Europese regelgevingskader (MDR 745/2017).

Het succes van onze systemen is in grote mate afhankelijk van de gerealiseerde integratie met de bestaande systemen van het ziekenhuis. Om dit te bereiken voorziet Aexis Medical tal van optionele koppelingen, gaande van technische interfaces met machines en sterilisatoren tot integraties met allerhande Informatiesystemen (ERP, apotheek informatie systeem…)

Op die manier kunnen gegevens automatisch uitgewisseld worden wat de efficiëntie en de gebruiksvriendelijkheid verhoogt en tegelijkertijd de kans op fouten verkleint. De jarenlange ervaring van Aexis Medical, op het vlak van integratie met andere informaticasystemen, vormt hier een uitstekende garantie voor een naadloze integratie binnen het ziekenhuis.

SteriLine, nog kort samengevat:

Optimaal stockbeheer en traceerbaarheid

De uiterst gebruiksvriendelijke schermen (veelal met barcode scanning datamatrix , bluetooth maar ook mogelijk met RFID ( radio frequente identificatie chips ) bieden de gebruiker een complete set van functionaliteiten die toelaten om de dagdagelijkse taken uit te voeren. Dit gebeurt met een minimum aan overlast terwijl een maximum aan traceergegevens wordt verzameld.

Zorgpersoneel ondersteuning voor meer veiligheid en gezelligheid op de werkvloer

SteriLine helpt de gebruiker en begeleidt hem doorheen het gehele sterilisatieproces en zal een ‘alert boodschap’ genereren in het geval van een foutieve actie.

Real time set monitoring

SteriLine biedt een grafisch overzicht om de status en de locatie van het CSA materiaal in real time weer te geven. De reactiviteit van de centrale sterilisatie afdeling wordt daarmee versterkt (spoedgevallen,
onverwachte behoeften…)

Rapportering en voortdurende verbetering

Voorgedefinieerde rapporten die een inzicht bieden omtrent de algemene en specifieke prestaties van de dienst, bieden de verantwoordelijken opportuniteiten om te evalueren en bij te sturen.

Hoe kijken jullie als bedrijfslid naar de toekomst voor wat betreft innovaties, ontwikkelingen of andere belangrijke zaken?

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgstelsel staan meer en meer onder druk, daarenboven is er de grote problematiek rond de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

De inzet van slimme digitalisering is daarom naar de toekomst meer dan ooit noodzakelijk. Maximale inzet van ondersteunende systemen welke in real-time met elkaar communiceren, garandeert tijdswinst, bespaart onnodige kosten en zorgt voor meer rust en werkplezier op de werkvloer.

Naast enkele nieuwe innovaties en ontwikkelingen zoals het optimaliseren van de traceerbaarheid van instrumenten of sets via datamatrix of RFID en bluetooth is innovatie misschien ook even stilstaan bij de huidige processen? Aan samenwerking op gebied van digitalisering is nog veel marge, nog teveel departementen werken op hun eigen eiland, met alle consequenties van dien.

Aexis Medical
Kabbeekvest 67
3300 Tienen
België

aexis-medical.com
Alan.vandenBoom@aexis-medical.com
Contactpersoon: Alan van den Boom

Meer informatie

Wil je ook graag bedrijfslid worden en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Patrick Molendijk via patrickmolendijk@sterilisatievereniging.nl.

Patrick Molendijk