SFERD kwaliteitshandboek versie 4.0 gepubliceerd

8850
sferd-kwaliteitshandboek

De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) is in 2006
geformeerd vanuit een samenwerking tussen vier beroepsverenigingen, te weten:

  • Sterilisatie Vereniging Nederland, SVN
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Maag Darm Lever, V&VN-MDL
  • Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen, VDSMH
  • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, VHIG

Inmiddels is per september 2016 versie 4.0 van het SFERD kwaliteitshandboek gepubliceerd. De SFERD nodigt u uit uw reacties op dit document door middel van het reactieformulier (bijlage 21) te mailen naar de secretaris van de SFERD: J.C. van Bergen Henegouw, j.vbergenhenegouw@hagaziekenhuis.nl.