Oproep bestuursvertegenwoordiging regio Oost

843
Oproep bestuur regio Oost

Op dit moment wordt regio Oost niet vertegenwoordigd door een bestuur.

Door de afwezigheid van een vertegenwoordiging valt de mogelijkheid tot inspraak weg die de regio via deze weg heeft binnen SVN. Vice versa is de informatielijn van het bestuur richting de leden van regio Oost verbroken. Tevens missen de leden kennisdeling tijdens regionale bijeenkomsten.

Het bestuur roept de leden in regio Oost op om zich beschikbaar te stellen voor het regiobestuur. Uiteraard zal er vanuit het SVN bestuur ondersteuning worden geboden bij het maken van een herstart van het regiobestuur Oost.

Het regiobestuur bevat twee posities, een voorzitter en een secretaris.  De tijdsbesteding is ongeveer een halve dag per maand.

De taken bestaan uit:

  • het organiseren van één regiovergadering per kwartaal (halve dag);
  • het voorbereiden van en opstellen van een agenda voor deze vergadering;
  • het onderhouden van communicatie met de regioleden en het landelijk SVN bestuur;
  • het bijwonen van een jaarlijks overleg met het dagelijks bestuur van SVN: deze vindt plaats voorafgaand aan de medewerkersdag.
  • het bij toerbeurt van de regio’s coördineren van de medewerkersdag (eens in de vier jaar)
  • het jaarlijks in januari aanleveren van een jaarverslag aan het SVN bestuur.

Deze taken zijn verdeeld over beide functies.

Hierbij verwijs ik u ook naar het Huishoudelijk Reglement van de regionale werkgroepen.

Alle aanmeldingen zijn welkom via het secretariaat, secretariaat@sterilisatievereniging.nl. Via deze weg kunnen ook vragen gesteld worden.