NEN Richtlijn ‘Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen’ wordt herzien

1349
NEN richtlijn R5301 aanpassen

Bij de NEN zijn enkele vragen ontvangen omtrent de huidige richtlijn R5301. In deze richtlijn is uitgewerkt hoe je in Nederlandse zorginstellingen om hoort te gaan met de houdbaarheid van steriele medische hulpmiddelen.

De normcommissie steriliseren en steriliteit bij de NEN is van mening dat deze richtlijn (laatste revisie 2011) een update kan gebruiken. De gestelde vragen uit het veld zijn hierbij van belang en dienen als belangrijke input.

Er wordt een werkgroep ‘TaskForce R5301’ opgericht. Vanuit de beroepsverenigingen VDSMH en SVN zijn we op zoek naar collega’s die hun kennis, expertise en mening willen delen in deze werkgroep. Vind jij iets van houdbaarheid steriele materialen? Meld je dan als geïnteresseerde bij ondergetekende van jouw beroepsvereniging.

Kees van der Meulen, Normcommissie lid namens VDSMH
Diana Bijl, Normcommissie lid namens SVN