Leden

SVN – Sterilisatie Vereniging Nederland kent 3 soorten leden: gewone leden, reductieleden en bedrijfsleden. Inloggen op de ledenpagina of je aanmelden als nieuw lid kan via bovengenoemde button.

1. Lidmaatschap SVN Sterilisatie Vereniging Nederland:
Een lid is iemand die vanuit zijn/haar functie, direct of indirect betrokken is bij, of verantwoordelijk is voor het reinigen, desinfecteren, steriliseren, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen. Het lidmaatschap is persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

Als lid krijg je toegang tot het besloten deel van de website, krijg je 2 keer per jaar het blad Parametric Release, maandelijks een digitale nieuwsbrief en heb je toegang tot de congressen en huishoudelijke vergaderingen. Tevens ben je automatisch lid van de regionale werkgroep in de regio waar je werkt. Als lid mag je participeren in de commissies en werkgroepen van de beroepsvereniging.

De contributie voor het gewone lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar (2024).

Manoek van de Ridder en Jan Huijs

2. Lidmaatschap SVN Sterilisatie Vereniging Nederland reductieleden:
Een reductielid is iemand die vanuit zijn/haar functie, direct of indirect betrokken is bij het reinigen, desinfecteren, steriliseren, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen. Het lidmaatschap is persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

Deze leden krijgen een reductie op de contributie van 75% indien het salaris niet meer bedraagt dan het maximum van of functiegroep 35 van de Cao ziekenhuizen of schaal 5 van de Cao UMC.

Als lid krijg je toegang tot het besloten deel van de website, krijg je 2 keer per jaar het blad Parametric Release, maandelijks een digitale nieuwsbrief en heb je toegang tot de congressen en huishoudelijke vergaderingen. Als lid mag je participeren in de commissies en werkgroepen van de beroepsvereniging.

De contributie voor het reductielidmaatschap bedraagt € 22,50 per jaar (2024).

3. Bedrijfslid SVN Sterilisatie Vereniging Nederland:
Bedrijfsleden zijn organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de voorziening van ziekenhuizen met apparatuur, instrumenten en andere materialen en diensten, voor zover deze met de reiniging, desinfectie, sterilisatie, beheer en transport verband houden.

Bedrijfsleden hebben naar het oordeel van het bestuur, een aantoonbare belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging en zijn bereid tot financiële ondersteuning.

Het lidmaatschap voor het bedrijfslid is niet persoonsgebonden maar wordt op naam van de aanvragende instelling verleend. Bedrijfsleden hebben geen stemrecht en geen toegang tot de huishoudelijke vergadering.

Bedrijfsleden hebben de mogelijkheid om een stand te huren tijdens congressen, krijgen toegang tot het besloten deel van de website, een link op de website van SVN, 2 keer per jaar het blad Parametric Release en maandelijks een digitale nieuwsbrief.

De bijdrage voor bedrijfsleden bedraagt € 255,- per jaar (2024).

Voorwaarden lidmaatschap

Door het invullen van de gegevens bij “lid worden SVN” verplicht je jezelf tot het volgende:

A. Het lidmaatschap van de Sterilisatie Vereniging Nederland is persoonlijk. Het lidmaatschap van een bedrijfslid is onpersoonlijk.
B. Wanneer je lid wordt van de Sterilisatie Vereniging Nederland, verplicht je jezelf voor het gehele jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
C. Begin van het jaar wordt een factuur gezonden ter voldoening van de contributie.
D. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan de secretaris met inachtneming van een termijn van één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar.

Je kunt dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@sterilisatievereniging.nl. Je ontvangt een bevestiging per mail.

E. Wanneer er volgens sub D. geen afmelding plaatsvindt, verbind je jezelf weer voor het gehele volgende jaar.
F. Je conformeert je aan de statuten en de relevante huishoudelijke reglementen.
G. Je participeert in de voor jou relevante regionale werkgroep.

Ereleden SVN (voorheen CSC)

Naam Erelid sinds
De heer Hans Scheen 1975
Mevrouw Gerda Boeder 1979
De heer Cor Coppens 1982
De heer Jack van Asten † 1993
De heer Herman van Dort 1998
De heer Philip de Vries 2003
De heer Tom Treffers 2007
De heer Tim Galekop 2009
De heer Renald van der Werf 2009
Mevrouw Ria Stehmann 2009
De heer Jan Huys 2014
De heer Jeroen de Geus 2019
De heer René Vis 2019