MDR

Platform Duurzaamheid Medische Hulpmiddelen start met nieuwe onderwerpen

Op 26 mei was de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving van medische hulpmiddelen (de MDR) en kwamen de leden van het platform bij elkaar. Voor de zomer wordt er gestart met twee actieteams die zich gaan richten op het vraagstuk ‘Inkoop’ en ‘De transitie van disposable naar re-useable’. Belanghebbende en/of geïnteresseerd in deze onderwerpen hebben de mogelijkheden om deel te nemen aan de actieteams tot 22 juni a.s.

In 2019 is het Platform Duurzaamheid Medische Hulpmiddelen gestart om ervaringen en kennis met elkaar te delen en om zo stappen te kunnen maken naar duurzame medische hulpmiddelen. Met een eerste leidraad die de afronding nadert, is een situatieschets gemaakt door de leden om een handvat te bieden voor de sector. Nu deze leidraad de afronding nadert, ontstaat er ruimte voor het in gang zetten van nieuwe actieteams om de diepte in te gaan. De twee thema’s die daarbij als eerste worden opgepakt door de leden zijn: ‘Inkoop’ en ‘De transitie van disposable naar re-useable’.

Verbinding en harmonisatie

Bij het ontwikkelen van de nieuwe leidraden zoekt het Platform de samenwerking op met andere gremia en initiatieven. Bent u expert op een van de genoemde onderwerpen of betrokken bij een initiatief? NEN nodigt partijen uit dit kenbaar te maken, om zo de verbinding in het grotere geheel te kunnen maken. Deelname aan het Platform is mogelijk voor iedere (mogelijk) belanghebbende partij. Maak interesse kenbaar vóór 22 juni via zw@nen.nl.

Meer informatie

Neem voor meer inhoudelijke vragen over Platform Duurzaamheid & Medische hulpmiddelen of het normalisatieproces contact op met Saliha Lalout, Projectleider Duurzaamheid Zorg, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Bron: NEN