Bijscholing voor sterilisatiemedewerkers

3066
Summa College Bijscholing

Summa Zorg organiseert wederom de bijscholing voor sterilisatiemedewerkers. De bijscholing start op 21 november 2017. Op dit moment zijn er nog opleidingsplaatsen beschikbaar. Aanmelden is nog mogelijk tot 6 oktober 2017.

Inleiding

Het Summa College en Steriak hebben in nauwe samenwerking met SVN een scholing ontwikkeld voor medewerkers van sterilisatiebedrijven die zich (opnieuw) willen bekwamen in microbiologie, het reinigen/desinfecteren en het steriliseren van medische hulpmiddelen. Deze scholing is voor alle professionals die patiëntveiligheid belangrijk vinden en erop gericht om de actuele kennis in het dagelijks werk toe te passen. Na afronding ontvang je een verklaring die recht geeft op accreditatiepunten bij SVN.

De scholing is opgebouwd uit een digitaal leertraject in combinatie met drie workshops bij Summa Zorg op 21 november 2017.

Voor sterilisatiemedewerkers

De scholing richt zich op de patiëntveiligheid en de huidige, snel veranderende, eisen en richtlijnen van het vakgebied. We gaan in op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten m.b.t.:

  • microbiologie en hygiëne
  • reinigen/desinfecteren van medische hulpmiddelen
  • steriliseren van medische hulpmiddelen.

Er is een duidelijke samenhang tussen de onderdelen. Het eerste deel geeft een inleiding in de microbiologie en gaat verder met de hygiënevoorschriften volgens de huidige richtlijnen. Het doel van dit onderdeel is dat je inzicht krijgt in de besmettingsketen en weet waar jouw aandeel ligt.

Het tweede deel behandelt de verschillende aspecten van reinigen en desinfectie van medische hulpmiddelen met als doel kennis op te frissen en te actualiseren.

In het derde en laatste deel wordt het sterilisatieproces van medische hulpmiddelen uiteengezet.

Je krijgt toegang tot een digitaal leerpakket. Het lesmateriaal is gebaseerd op het boek “Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom” van de auteur Jan Huys. De scholing is zo opgezet dat je de leerstof in eigen tempo tot je kunt nemen. Ook zijn er oefentoetsen in het programma opgenomen.

In april is er een bijeenkomst bij Summa Zorg in Eindhoven. Met medecursisten volg je 3 workshops. De inhoud van deze workshops is een praktijkgerichte verdieping van de bovenstaande onderwerpen. De workshops worden gegeven door ervaren docenten, onder andere Jan Huys.

Kortom: een scholing die zowel theoretisch als praktisch een goed vervolg biedt om op een zelfstandige, maar vooral verantwoorde wijze te kunnen reinigen, desinfecteren en steriliseren.

Aanmelden

Dit kan via www.summacollege.nl/bedrijven. Kies voor “Cursussen”, kies bij school voor “Summa Zorg” en ga vervolgens naar “Bijscholing voor sterilisatiemedewerkers”.

Klik op “Aanmelden” om het aanmeldingsformulier te downloaden en stuur het ingevulde formulier naar: maatwerk-zorg@summacollege.nl.

Aanmelden kan tot 6 oktober 2017. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de cursist een reply e-mail met verdere informatie.

Locatie

Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven