Accreditatiesysteem gaat online

Accreditatiesysteem online

De accreditatiecommissie is -na een lange voorbereidingstijd- verheugd nu een geautomatiseerd accreditatiesysteem aan te kunnen bieden. Hiermee wordt aan alle MSMH’s een eenvoudige mogelijkheid geboden zich aan te melden via de website van SVN en hier een eigen portfolio aan te leggen dat op elk gewenst moment is te downloaden.